Sigitas Šamborskis

šamborskis_sigitas_2023_prisikelimo_baznycia

Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, teisininkas, lietuvių folkloro propaguotojas Sigitas Šamborskis (g. 1967 10 17 Uosiuose, Vilkaviškio raj.) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2021 01 27, tačiau asociatyviai Draugijos veikloje dalyvavo jau anksčiau. Draugijoje turi septintą numerį. Draugijos metraščio šeštame tome išspausdintas jo straipsnis „Martyno Mažvydo šviesa Mažojoje Lietuvoje“. Jau būdamas Draugijos nariu jos metraščio septintame tome publikavo straipsnį „Martyno Mažvydo sugrįžimai“. Įstojęs į XXVII knygos mėgėjų draugiją iš karto aktyviai įsitraukė į draugijos veiklą, tapo jos valdybos nariu, prisidėjo prie knygos šventės „Laikas gyveęna knygose“ organizavimo 2021. 2021–2023 inicijavo keliones – draugijos renginius po Mažąją Lietuvą, padėjo surengti knygų pristatymus, susitikimus V. Miliūno viešojoje bibliotekoje Nidoje, L. Rėzos kultūros centre Juodkrantėje, o 2022 keliauta po Klaipėdos kraštą pristatant XXVII knygos mėgėjų draugijos nario L. Inio knygą „Aštuoni Kuršmarių vėjai“. S. Šamborskis taip pat dainuoja folkloro ansamblyje „Liktužė“, kurio pasirodymai praturtino ne vieną Draugijos renginį, taip pat atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos trisdešimtmečiui skirtą tradicinę knygos šventę „Laikas gyvena knygose“ Lietuvos Karininkų Ramovėje 2023.
S. Šamborskio protėviai kilę iš Įsruties apskrities, turėjo Žvejonės žirgyną. 1989–1992 jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete, 2010 baigė Kolpingo kolegiją Kaune (teisę). Nuo 2001 dirba bendrovėje Inčas Kaune projektų vadovu. 1988 Tilžėje (Sovetskas) įkūrė Sąjūdžio grupę, dalyvavo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime (1988 10) Vilniuje. 1989–1996 Kaliningrado srities lietuvių kultūros bendrijos (nuo 1996 Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė) tarybos, nuo 1996 valdybos pirmininkas. 1989–1991 vadovavo Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugijai, 1993–1995 – Ragainės lietuvių draugijai, 1994–1997 – Karaliaučiaus krašto lietuvių jaunimo sąjungai.
Nuo 2004 Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės direktorius. 1989–1995 Karaliaučiaus krašte su kitais organizavo pirmuosius lietuvių kalbos fakultatyvus, būrelius, ansamblius. Nuo 1989 rengia krašto lietuvių vaikų ir jaunimo etnokultūrines stovyklas „Ramovė“. 1990 ir 1993 sušaukė Karaliaučiaus krašto lietuvių politinių kalinių ir tremtinių suvažiavimus Panemunėje ir Ragainėje, rūpinosi Vydūno (1989), Martyno Mažvydo (1997) atminimo įamžinimu Tilžėje, Ragainėje. S. Šamborskio su kitais suburtos Karaliaučiaus krašto sportininkų komandos 1989–2009 dalyvavo 8 Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, jo suorganizuoti krašto lietuvių ansambliai dalyvavo 1993–2018 Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse Vilniuje. 1994–2018 surengė Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros švenčių krašte, t. p. Lietuvos miestuose, Punske. Organizavo Karaliaučiaus krašto lietuvių mokytojų seminarus, konferencijas, susitikimus su krašto ir Lietuvos Respublikos visuomenės veikėjais, rašytojais. Teikė labdarą Karaliaučiaus krašto lietuvių vaikams.
S. Šamborskis taip pat buvo romansų festivalio „Ar sugrįš „Metropolio“ vakarai“ 2020 ir 2022 vienas organizatorių, vedantysis ir dalyvis su folkloro ansambliu „Liktužė“, kuriame dainuoja jau daug metų.

Apdovanojimai:
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2021).
Taip pat apdovanotas įvairių organizacijų ir žinybų Garbės ir Padėkos raštais.
Bibliografija:
Karaliaučiaus krašto lietuvius remia ir šiauliečiai / Sigitas Šamborskis // Šiaulių kraštas. – 1995, bal. 8, p. A1, A2.
Karaliaučiaus lietuviai pasigenda Lietuvos oficialių pareigūnų dėmesio / Sigitas Šamborskis // Lietuvos aidas. – 1998, saus. 7, p. 17.
Karaliaučiaus srities lietuvybė – tavo ir mano reikalas / Sigitas Šamborskis, Vytautas Gocentas // Lietuvos aidas. – 2002, rugs. 28, p. 11.
Jaunieji tremtiniai iš Karaliaučiaus krašto / Sigitas Šamborskis // Draugas. – 2003, rugs. 18, p. 2.
Daina ir šokis nepaiso sienų / Sigitas Šamborskis // Pasaulio lietuvis. – 2004, Nr. 5, p. 31-32.
Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities lietuvių jaunimo integracijos į Lietuvos ir visos Europos Sąjungos erdvę problemos / Sigitas Šamborskis // Akademinio jaunimo teorinių ir praktinių gebėjimų plėtra šiuolaikinėje visuomenėje: respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija / Kolpingo kolegija; [redakcinė komisija: pirmininkė K. Katilienė … [et al.]. – Kaunas: Technologija, 2006, p. 52-56.
Lietuvybės puoselėjimo problemos ir žmogaus teisių pažeidimai Karaliaučiaus krašte: Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė / Sigitas Šamborskis // Lietuvos aidas. – 2006, bal. 6, p. 8.
Dainų šventę prisimenant / Sigitas Šamborskis // Donelaičio žemė. – 2007, rugsėjis/spalis (Nr. 9/10), p. 6.
Sigitas Šamborskis: „Karaliaučiuje kertamos lietuvybės šaknys“: [pokalbis su Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado sr., Rusija) lietuvių draugijos pirmininku Sigitu Šamborskiu apie šios draugijos veiklą] / kalbėjosi Edmundas Mieliulis // Pamarys. – 2008, rugpj. 15, p. 8.
Lietuva negina savo interesų Karaliaučiaus krašte: [pokalbis su Rusijos slaptųjų tarnybų nemalonę užsitraukusiu buvusiu Kaliningrado srities lietuvių bendruomenės pirmininku S. Šamborskiu] / kalbasi Gintaras Visockas // XXI amžius. – 2009, liep. 17, p. 6, 14.
Mokytojai verčiami tapti kontrabandininkais: [pokalbis su buvusiu Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininku S. Šamborskiu / kalbėjosi] Jūratė Mičiulienė // Lietuvos žinios. – 2011, rugpj. 29, p. 2.
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms skirtas renginys Kaune: [Renginį, skirtą lietuvių pasaulietinės literatūros pradininko gimimo sukakčiai paminėti, organizavo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis] / Emilija Algaudė Bukontienė; [su Algirdo Matulevičiaus prierašu] // Mokslo Lietuva. – 2012, birž. 7, p. 8-9.
Nuo Vištyčio lig Rambyno / Sigitas Šamborskis // Voruta. – 2013, liep. 20, p. 2.
Lietuvybės pliūpsnis Ukrainoje / Sigitas Šamborskis // Kauno diena. – 2017, spal. 20, priedas „Santaka“, p. 2.
Karaliaučiaus krašto vaikai – Didžių žmonių žemėje: [Apie Karaliaučiaus krašto jaunųjų atlikėjų apsilankymą Lietuvoje , kuriuos pakvietė Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas (vadovas Sigitas Šamborskis)] / Algis Vaškevičius // Donelaičio žemė. – 2018, Nr. 3, p. 4-5.
Karaliaučiaus krašto lietuvių iššūkiai tautiškumo kelyje: pokalbis su Sigitu Šamborskiu / kalbino Dalė Lazauskienė // Gyvenimas. – 2018, spal. 10, p. 4, 8.
Martyno Mažvydo šviesa Mažojoje Lietuvoje / Sigitas Šamborskis // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 318–321.
Prūsų Lietuvos lemtis / Sigitas Šamborskis // Lietuvos aidas. – 2019, spal. 26/lapkr. 9 (Nr. 40), p. 2.
Martyno Mažvydo šviesa Mažojoje Lietuvoje / Sigitas Šamborskis // Tremtinys. – 2019, gruod. 6, p. 8.
Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena ir genocidą išgyvenusių Prūsų Lietuvos žmonių likimai / parengė Dalia Poškienė, Sigitas Šamborskis // Tremtinys. – 2020, gruod. 4, p. 2.
Karaliaučiaus lietuviai 1991-ųjų Sausio 13-ąją / Sigitas Šamborskis // Tremtinys. – 2021, saus. 15, p. 1, 4.
Karaliaučiaus lietuviai 1991 sausio Lietuvos laisvės kovose / Sigitas Šamborskis // Lietuvos aidas. – 2021, saus. 23/30 (Nr. 3), p. 9.
Pamirštasis Mažvydas ir lietuvybė Karaliaučiaus srityje / Sigitas Šamborskis // XXI amžius. – 2020, lapkr. 27, priedas „XXI amžiaus horizontai“, p. 2–3.
Mažojoje Lietuvoje gesinamos paskutinės žvakės: [pokalbis su Sigitu Šamborskiu / kalbino Irena Babkauskienė] // Respublika. – 2021, spal. 16-22, p. 2.
Martyno Mažvydo sugrįžimai / Sigitas Šamborskis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2022, t. 7, p. 224–230.
Neužtrenkime durų Karaliaučiaus lietuviams: [pokalbis su Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuvių bendruomenės valdybos pirmininku, tik dabar jau egzilyje, VšĮ „Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė“ vadovu Sigitu Šamborskiu] / [kalbėjosi] Aušra Lėka // Kauno diena. – 2022, geg. 16, p. 1–3.
Neužtrenkime durų Karaliaučiaus lietuviams: [pokalbis su Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuvių bendruomenės valdybos pirmininku, tik dabar jau egzilyje, VšĮ „Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė“ vadovu Sigitu Šamborskiu] / [kalbėjosi] Aušra Lėka // Klaipėda. – 2022, geg. 16, p. 1, 4–5.
Lietuva išdavė lietuvius Kaliningrade: [pokalbis su S. Šamborskiu] / [kalbėjosi] Justina Gafurova // Vakaro žinios. – 2022, liep. 2, p. 3.
Maskvos propaganda veikia ir mūsų pasienio gyventojus: [pokalbis su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu Šamborskiu] / [kalbino] Irena Babkauskienė // Respublika. – 2022, liep. 9/15 (Nr. 27), priedas „TV publika“, p. 1.
Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis: Šalia mūsų – fašistuojanti visuomenė: [pokalbis su Sigitu Šamborskiu] / [kalbėjosi] Irena Babkauskienė // Respublika. – 2022, spal. 29/lapkr. 4 (Nr. 3), p. 3.
Kunigo Anupro Gauronsko atminimui: [1938–2022]; [nekrologas] / Sigitas Šamborskis // Tremtinys. – 2022, gruod. 2, p. 7.
Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių ir visuotinės lietuvių enciklopedijos medžiagą:
Sigitas Šamborskis / Vytautas Kaltenis, Algirdas Matulevičius // . https://www.vle.lt/straipsnis/sigitas-samborskis/

Iliustr.:
LR Kultūros ministerijos aukščiausias apdovanojimas Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – Sigitui Šamborskiui . 2021 10 08 // https://27knygosmegejai.lt/2021/10/11/lr-kulturos-ministerijos-auksciausias-apdovanojimas-garbes-zenklas-nesk-savo-sviesa-ir-tikek-sigitui-samborskiui/#more-1016
Sigitas Šamborskis, Laimonas Inis, Valdas Kubilius Knygos šventėje Lietuvos karininkų Ramovėje. 2023 06 05.
S. Šamborskis Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 2023.

šamborskis_sigitas_įteiktas_garbes_zenklas_nesk_sviesa_ir_tikek_2021_10_08_27_kn_meg_dr_inf

šamborskis_sigitas_2023_06_05_laikas_gyvena_knygose_su_laimonu_iniu_valdu_kubiliumi