Benjaminas Mašalaitis

masalaitis_benjaminas_2021_suvalkietis_lt

Istorikas, muziejininkas, pedagogas, politikos ir visuomenės veikėjas Benjaminas Mašalaitis (g. 1956 08 03 Marijampolėje) buvo vienas pirmųjų atkurtos XXVII knygos mėgėjų draugijos narių, į draugiją įstojo 1993, buvo jos revizijos komisijos narys. Iš Draugijos narių išbrauktas 2000 kaip aktyviai nedalyvaujantis draugijos veikloje.
1981 baigė studijas tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete. Vienus metus dirbo pedagoginį darbą Kaune. 1982–1987 vadovavo Marijampolės kraštotyros muziejui. Po to iki Lietuvos valstybės atkūrimo dirbo istorijos mokytoju ir šaškių treneriu. 1990 buvo išrinktas į Marijampolės miesto tarybą, vienus metus dirbo vicemeru. Po to vadovavo savo įkurtam vertimo paslaugų biurui ir vertė tekstus iš kelių kalbų. Šią veiklą derino su mokytojavimu Marijampolės J. Totoraičio mokykloje. Nuo 2007 (su pertraukomis) verčiasi individualia veikla. Dirba kūrybinį darbą – rašo straipsnius istorine tema, kuria protmūšių klausimus ir pagal juos organizuoja žaidimus. 2011 dalyvavo vietos savivaldos rinkimuose ir tapo Marijampolės savivaldybės tarybos nariu. B. Mašalaitis taip pat yra „Rotary“ klubo narys.
Išleido knygų, išspausdino kelis šimtus straipsnių istorine tematika, sukūrė ir išspausdino keletą tūkstančių kryžiažodžių, tapo daugelio intelektualiųjų televizijos žaidimų nugalėtoju. Veda, organizuoja ar talkina įvairiuose televizijos projektuose. Buvo daugkartinis Lietuvos rusiškų šaškių prizininkas.

Bibliografija:
Knygos:
Valstybės ir sostinės: pavadinimų kilmė / Benjaminas Mašalaitis. – Kaunas: Šviesa, 1998.
Žodžiai, žodžiai, susipinkit: [kryžiažodžiai] / Benjaminas Mašalaitis. – Vilnius: Apyaušris, 1998.
Geografijos galvosūkiai: kryžiažodžiai, ratažodžiai, anagramos / Benjaminas Mašalaitis. – Kaunas: Šviesa, 2001.
Politologijos testai / Benjaminas Mašalaitis. – Kaunas: Šviesa, 2001.
Info TESTAS / [Algirdas Zabulionis, Nerijus Mačiokas, Paulius Zabielskas, Gytis Burauskas, Rimvydas Lazdauskas, Gabija Naujokaitytė, Andrius Vosylius, Asta Verkienė, Mindaugas Valinevičius, Andrius Šniras, Alyda Daulenskienė, Regina Jasiūnienė, Alvida Lozdienė, Benjaminas Mašalaitis]. – [Vilnius: Info-tec, 2004].
O aš esu aš: [eilėraščiai] / Juzė Erelickas [Benjaminas Mašalaitis]. – Marijampolė: TeleSATpressa, 2004; 2005.
Blogi eilėraščiai / Benjaminas Mašalaitis. – Marijampolė: Piko valanda, 2007.
Pasaulio valstybės: žinynas / Benjaminas Mašalaitis. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Išnykę (ne)pamiršti dvarai: Aleksandravas, Makauskai, Pagraužiai, Trempiniai / Algimantas Babeckas; Įž., pratarmės ir t. t. autorius Benjaminas Mašalaitis. – Marijampolė: Piko valanda, 2011.
Sūduvos krašto dvarai / Benjaminas Mašalaitis. – Marijampolė: Piko valanda, 2015.
Suvalkija – Sūduva: [leidinys apie regioną] / [tekstų autoriai Vitalija Filipova, Laima Grigaitytė, Benjaminas Mašalaitis, Ieva Metlovaitė, Selemonas Paltanavičius, Asta Raškevičiūtė]; [vertėjai Rasa Salatkienė, Rasa Tarabildienė, Modestas Žemaitukas]. – Kaunas: Terra publica, [2016].
Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą: diskusijos prie apskrito stalo straipsnių rinkinys, 2017-09-16 [Marijampolė]; Marijampolės kolegijos Menų / mokslo klasteris “Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams” / Marijampolės kolegija; [sudarė Vida Mickuvienė]: [vienas straipsnio autorių Benjaminas Mašalaitis]. – Marijampolė: Marijampolės kolegija, 2017.
Kryžiažodžiai tau: tikram kryžiažodžių entuziastui / [sudarė Monika Krutulytė, Benjaminas Mašalaitis, Gediminas Žalys]. – Kaunas: Terra Publica, [2021].
Kryžiažodžių lobynas: 225 kryžiažodžiai / [kryžiažodžius sudarė Benjaminas Mašalaitis, Gediminas Kamarauskas, Monika Krutulytė]; [tekstų autorė Gabrielė Gibavičienė]. – Kaunas: Terra Publica, [2021].
Proto mankšta: 175 panoraminiai kryžiažodžiai, rebusai, išbraukymai, sujungimai / [kryžiažodžius sudarė Monika Krutulytė, Benjaminas Mašalaitis, Gediminas Žalys]. – Kaunas: Terra Publica, [2021].
Kryžiažodžių labirintas: [200 kryžiažodžių] / [kryžiažodžius sudarė Emilija Bartkutė, Inga Grybauskaitė, Benjaminas Mašalaitis, Gediminas Žalys]. – Kaunas: Terra Publica, 2022.
Kelionė į praeities Marijampolę / Benjaminas Mašalaitis. – Marijampolė: Mūsų savaitė, 2023.
Kryžiažodžių banga: [200 kryžiažodžių] / [kryžiažodžius sudarė Emilija Bartkutė, Monika Krutulytė, Benjaminas Mašalaitis, Gediminas Žalys]. – Kaunas: Terra Publica, 2023.
Parengta pagal VRK 2016 m. LR Seimo rinkimams pateiktą biografiją: Benjaminas Mašalitis. Biografija. // https://www.vrk.lt/2016seimo/kandidatai?srcUrl=/rinkimai/102/rnk426/kandidatai/lrsKandidatasBiografija_rkndId-1103584.html

Iliustr.:
Benjaminas Mašalaitis. 2007 // https://www.rasyk.lt/galerija/paveikslelis/benjaminas-masalaitis.html
Benjaminas Mašalaitis domisi mūsų neseno miesto – Marijampolės – biografija. Apie tai pasiskaityti galite jo knygoje „Kelionė į praeities Marijampolę“. Ričardo Pasiliausko nuotrauka. 2021: [nuotrauka prie straipsnio „Kokios seniausios Marijampolės miesto pirmtakų paminėjimo datos ?“] // https://www.suvalkietis.lt/2021/12/08/kokios-seniausios-marijampoles-miesto-pirmtaku-paminejimo-datos/

masalaitis_benjaminas_2007_rasyk_lt_galerija