Alvydas Surblys

surblys_alvydas_2021_12_03_kalbu_paviljono_knygu_savitgalyje_vilniuje

Istorikas Alvydas Surblys (g. 1959 05 31 Telšių raj., Baltininkuose) – XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo 2018 m., nuo 2020 m. jos valdybos narys, Draugijoje turi septynioliktą numerį. Dar prieš tapdamas Draugijos nariu, įsijungė į jos veiklą: dalyvavo renginiuose, rašė straipsnius Draugijos metraščiui, rengė parodas XXVII knygos mėgėjų draugijos organizuojamose tradicinėse knygos šventėse. 2011 05 06 tradicinėje septynioliktoje knygos šventėje buvo eksponuojama A. Surblio parengta paroda „Šv. Kazimiero draugijos leidybinė veikla Kaune (iš KAVB Senųjų ir retų sp. skyriaus fondų)“ bei buvo išleistas šios parodos katalogas. 2012 tradicinėje aštuonioliktoje knygos šventėje eksponuota A. Surblio parengta paroda „Maironio metai: 1885–1932 m. (leidiniai iš KAVB Senųjų ir retų sp. skyriaus fondų)“. XXVII knygos mėgėjų metraščio penktame ir šeštame tomuose paskelbti jo straipsniai knygotyriniais klausimais: „Puošnieji carinės Rusijos 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios leidiniai“ ir „Spaudos bendrovės ir leidinių iliustravimas 1918-1940 metais“. Draugijos metraščio septintame tome – A. Surblio straipsnis „XXVII knygos mėgėjų draugijos narių asmeninių bibliotekų ir autografuotos knygos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje“, parengtas pagal parodos, eksponuotos KAVB medžiagą, o virtuali parodos versija buvo skelbta XXVII knygos mėgėjų draugijos bei KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro internetiniuose puslapiuose. Dalyvavo bei pasisakė kaip straipsnių autorius Draugijos metraščių šešto ir septinto tomo pristatymuose, 2018 su kitais XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais dalyvavo konferencijoje „Lietuviai Sankt Peterburge“ Sankt Peterburge ir tarptautiniame bendradarbiavimo forume „Lietuvos ekslibrisui – 500“ Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. 2018 gruodį Draugijos nariai lankėsi KAVB ir A. Surblys supažindino juos su senųjų bibliotekos rūmų architektūra bei istorija, skaitė paskaitą Kauno TAU Kultūros ir švietimo skyriaus klausytojams apie tarpukario Kauno knygynus, leidusius knygas. 2020 06 27 Draugijos konferencijoje Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Kaune, skirtoje Draugijos atkūrimo 27 metinėms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-čiui, buvo pristatyta tarpukario Draugijos veiklą ir jos narių asmenines bibliotekas iliustruojanti paroda. 2021 tradicinėje šventėje „Laikas gyvena knygose“ skaitė pranešimą, skirtą Draugijos istorijai tarpukaryje, jos narių asmeninių bibliotekų apžvalgai. 2022 A. Surblio kilnojamoji paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ apie restoranus, šokolado ir saldainių, kosmetikos – parfumerijos pramonę, siuvėjus ir madas bei knygynus, leidusius knygas buvo pristatyta XXVII knygos mėgėjų draugijos nario S. Šamborskio organizuotame renginyje, romansų festivalyje „Ar sugrįš Metropolio vakarai“ bei buvo eksponuojama ir po šio renginio, o apie šią parodą, eksponuotą Kauno įgulos Karininkų ramovės erdvėje A. Surblys parašė straipsnį į XXVII knygos mėgėjų draugijos internetinį puslapį.
A. Surblys nuo 1990 iki 2023 12 01 buvo vyresn. bibliotekininkas KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, nuo 2021 KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre. Rengė parodas KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, nuo 2021 Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre, bei pristatė medžiagą svetainei http://knyga.kvb.lt, užsiėmė kultūros paveldo sklaida masinės informacijos priemonėse.
Parodas rengė pačiomis įvairiausiomis temomis, labiausiai jį domino temos, kurios susijusios su gyvenimu Laikinojoje sostinėje, bendravo su įvairiomis institucijomis, ieškodamas medžiagos archyvuose, muziejuose, kitose bibliotekose, privačiose kolekcijose. Daugiausiai tokių parodų kauniečių laisvalaikio bei jų verslo temomis.
Viena labiausiai dominančių A. Surblį temų – architektūros paveldas Kaune. Šis paveldas jam ne tik architektūros objektai, bet ir jame gyvenę, kūrę žmonės, jų istorijos, įprasminančios bei įveiklinančios architektūros paveldo objektus. Kita parodų grupė – apie asmenybes. Nors tai dažniausiai proginės parodos, pasirenkamos tos asmenybės, apie kurias A. Surblys randa pakankamai naujos ir intriguojančios medžiagos, pvz., atskleidžiant kaunietiškąjį rašytojo A. Vienuolio – Žukausko laikotarpį ar provokuojančius V. Krėvės – Mickevičiaus gyvenimo puslapius, pasekant J. Purickio ir A. Voldemaro bylų, lėmusių jų likimus, pėdsakais, tyrinėjant J. Ambrazevičiaus gyvenimo Kaune laikotarpį. Savotiškai intriguoja ir vieno leidinio parodos, kuriose A. Surbliui pavyksta atskleista įdomių istorijų apie knygas, periodinius leidinius bei su jais susijusius asmenis.
Parodų rengimas inicijuoja ir A. Surblio projektines veiklas. Dar 2006 buvo įgyvendintas LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento dalinai finansuotas internetinės prieigos http://knyga.kvb.lt projektas. Jo rezultatas: sukurta svetainė http://knyga.kvb.lt, kuri iki šiol yra veiksminga priemonė Kauno regiono kultūros paveldo sklaidai.
Prie šios sklaidos taip pat prisidėjo kitas A. Surblio 2019 vykdytas projektas, kilnojamosios parodos „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ apie restoranus, šokolado ir saldainių, kosmetikos – parfumerijos pramonę, siuvėjus ir madas bei knygynus, leidusius knygas parengimas. Jis taip pat buvo projekto „Senoji knyga atsiveria Jums“, dalinai finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos, grupės narys, 2019–2020, projekto „Green Bridges“, projekto koordinatoriaus Pathways: Inspirational Development C.I.C. Community Interest Company, grupės narys. 2019 teiktas projektas LR Kultūros tarybos finansavimui gauti „Modernizmo kodas: K. Donelaičio gatvė“ (atsakingas už projekto turinį, finansavimas negautas, bet dalis projekto veiklų įgyvendinta). Tęsiant šio projekto veiklas virtuali paroda „Modernizmo kodas – K. Donelaičio gatvė“ papildyta nauja virtualia paroda „Po architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio Kauną pasidairius: architekto projektuoti ar rekonstruoti namai Kaune“, o parodos medžiaga pristatyta A. Surblio parengtoje ir pravestoje Europos paveldo dienoms ekskursijoje „Po architekto Vytauto Landsbergio Kauną pasidairius“ (2023).
Parodų ir mokslinių tyrinėjimų medžiagą A. Surblys taip pat publikavo Kauno istorijos metraštyje, taip pat yra paskelbęs straipsnį knygotyros klausimais leidinyje „Knygotyra“, nemažai A. Surblio straipsnių įvairiomis jo rengtų parodų ir mokslinio – tiriamojo darbo temomis publikuota dienraštyje „Kauno diena“.
Kultūros paveldo populiarinimo ir įveiklinimo klausimais A. Surblys yra pasisakęs konferencijose (Kauno istorijos, kasmetinėse knygos švenčių „Laikas gyvena knygose“ konferencijose), įvairių projektų renginiuose, televizijos laidose (LRT laidoje „Požiūris“, LRT Istorijos detektyvų laidoje „Istoriniai Kauno stereotipai“, LRT „7 Kauno dienų“ projekte apie tarpukario Kauną „Stop juosta“, dokumentinių filmų cikle „Laikinosios sostinės fenomenas“ apie tarpukario spaudą ir fotografus), ekskursijose bei renginiuose Istorijų festivalio, Europos paveldo dienų metu.

Apdovanojimai:
LTV akcijos „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ Lietuvos šviesuolio apdovanojimas (laidos „Požiūris“ teikimu) (2007)
Internetinės krašto enciklopedijos „Graži tu mano“ apdovanojimas už geriausią enciklopedijos tekstą, pristatantį šalies reiškinį, įžymybę ar įdomybę (str. „Grožio konkursai tarpukario Lietuvoje“) (2009)
KAVB 2019 m. geriausiojo bibliotekininko vardas vyresniųjų specialistų kategorijoje (2020)
Kauno m. savivaldybės Kauno burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis (2021)
A. Surblio publikacijos ir veiklos sklaida masinėse informacijos priemonėse:
Kitoks Martynas Yčas: [Apie nepriklausomos Lietuvos finansų ministro, bankininko M.Yčo bylą]. parengė Alvydas Surblys. – Portr. // Kauno diena. – 1995, lapkr. 20, (Nr. 272), p. 14.
Geras dėdė Juozas Vailokaitis: [apie kunigą, verslininką, visuomenės veikėją] / parengė Alvydas Surblys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1996, bal. 29, (Nr. 99), p. 5.
Knygų keliai ir klystkeliai: žvilgsnis į A. Janulaičio knygų ir periodikos kolekciją / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena. – 1997, vas. 11, (Nr. 34), p. 24.
Šakoto charakterio asmenybė: [apie mokslininką, teisininką, politiką A. Janulaitį] / parengė Alvydas Surblys. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kov. 31, (Nr. 73), p. 35.
Surblys, A. Augustinas Janulaitis – šakoto charakterio asmenybė ir knygų kolekcionierius. Ketvirtoji mokslinė Kauno istorijos konferencija. 2000, kovo 3-4 d..
Augustinas Janulaitis – knygų kolekcionierius: leidinių įsigijimo keliai ir būdai / parengė Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2002. – [T.] 3, p. 217-230.
Surblys. A. Vienos knygos paroda. Seminaras “Biblioteka – bendruomenės centras: tradicija ir modernumas”. Kauno apskrities viešoji biblioteka. 2004, gegužės 5 d.
Surblys A. Martyno Yčo ekonominės veiklos Kaune pėdsakai. Devintoji mokslinė Kauno istorijos konferencija. Kaunas, 2005 kovo 3-4 d.
Martyno Yčo ekonominės veiklos Kaune pėdsakais / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2006. – T. 7, p. 111 – 136.
Senosios Kauno knygos keliais / Alvydas Surblys // Knygotyra. – Vilnius, 2007. – T. 49, p. 278-284.
Surblys A. Retro galerijų knyga.kvb.lt pritaikymas moksleivių ugdymui ir švietimui. Konferencija “Kompetencijomis grįsto ugdymo teorija ir praktika. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras“. Kaunas, 2010, balandžio 21 d.
KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriaus internetinis puslapis knyga.kvb.lt / Alvydas Surblys // Tarp knygų. – 2010, Nr. 11, p.11-12.
Surblys A. Šv.Kazimiero draugijos leidybinė veikla Kaune 1905–1918 m. Konferencija „Laikas gyvena knygose“. Kauno m. sav. V. Kudirkos VB, 2011, gegužės 6 d.
Kauno kino teatrai 1918–1940 m.: lokalizacija ir raida / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas, 2011, t. 11, p. 151–197.
Šv.Kazimiero draugijos leidybinė veikla Kaune 1905–1918 m.: parodos katalogas / Parodą parengė ir sudarytojo žodį parašė Alvydas Surblys; Katalogą sudarė Dalia Poškienė. – Kaunas, 2011.
Radijas – specialiai Kaunui ir kaimui / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka – 2012, rugp. 3 (Nr. 180), p. 3.
Pasipelniusieji iš emigracijos / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2012, bal. 6 (Nr.81), p.2.
Kuo kvepėjo Kauno ponios ? (I) / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2012, lapkr. 16 (Nr. 268), p. 4.
Kuo kvepėjo tarpukario Kauno ponios ? (II) / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2012, lapkr. 23 (Nr. 274), p. 2 – 3.
Juokinga ar liūdna: retro žvilgsnis į lietuvišką humorą / parengė Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2013, gruod. 6 (Nr. 283), p. 4–5.
Puošnieji carinės Rusijos 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios leidiniai / parengė Alvydas Surblys // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas; Vilnius, 2014, t. 5, p. 343–357.
Knygų iliustruotojai: talento netrūko, tik pinigų / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2014, bal. 11 (Nr. 84), p. 5.
Tarpukario Kauno gatvės – mažai automobilių ir daug duobių / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2015, geg. 15, p. 6–7.
Korupcija tarpukario Lietuvoje / Virginija Skučaitė: [interviu su Alvydu Surbliu] // Kauno diena. – 2016, birž. 11 (Nr. 134), p. 1, 8: iliustr.
Kaip tarpukario Kaunas jaukinosi Paryžiaus madas / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2016, liep. 8 (Nr. 154), p. 6–7.
Tarpukario Kaunas – Lietuvos parfumerijos sostinė / Alvydas Surblys: [str. parengtas pagal kitas A.Surblio publikacijas, autoriui leidus] // Kvepalai / Aistis Mickevičius. – Vilnius: Obuolys, 2016, p. 30, 31-34: [padėka str. autoriui p. 408].
Nuo varžtų iki mašinų: metalo pramonė Kaune / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2017, rugpj. 4 (Nr. 177 ), p. 6-7.
Tarpukario knygynai Kaune / Alvydas Surblys // Brasta. – 2017, Nr. 2 (8), p. 39-48.
Spaudos bendrovės ir leidinių iliustravimas 1918-1940 metais / Alvydas Surblys // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 293-299.
Reto leidinio pėdsakais / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2018, kov. 30 (Nr. 74), p. 7.
Nepelnytai nustumtas į užribį: Lietuvos sporto organizatorius J.Šulginas / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2018, rugs. 7 (Nr. 205), p. 6-7.
Laikinosios sostinės gyvenimo atspindžiai šaržuose ir karikatūrose / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2019, saus. 18, p. 6-7.
Laikinosios sostinės avalynės gamintojai: ištakos ir aktualijos / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. –2019, rugpj. 23, p. 6-7.
Paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metrašts. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, t. 18, p. 291 – 295.
Kontroversiškasis rašytojas J. Marcinkevičius / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2021, saus. 8, p. 6 – 8.
J. Balčiūnas–Švaistas – prėsko gyvenimo nemėgęs rašytojas / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2021, bal. 2, p. 6-7.
Pabiros iš A. T. Antanaičio laiškų, straipsnių, recenzijų ir veiklos akimirkų / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2022, saus. 14, p. 6-8.
Kaunietiškos A. Žukausko-Vienuolio asmeninio gyvenimo akimirkos / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2022, bal. 22, p. 4-5; bal. 29, p. 4-5.
XXVII knygos mėgėjų draugijos narių asmeninių bibliotekų ir autografuotos knygos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje / Alvydas Surblys // XXVII knygos mėgėjų metraštis / sudarytoja D. Poškienė; red. kolegija: B. Butkevičienė, L. Inis, V. Kubilius, T. Majauskas, A. Surblys. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjai, 2022, t. 7, p. 26-60.
Saldžioji Laikinosios sostinės atmintis: šokolado ir saldainių gamyba / Alvydas Surblys // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022, t. 19, p. 79-103.
Inkunabulai ir magazinai / Kotryna Lingienė / [Interviu su Alvydu Surbliu] // Kaunas pilnas kultūros, 2022, Nr. 10 (86), p. 4–9: [straipsnio nuoroda internete: https://kaunaspilnas.lt/inkunabulai-ir-magazinai-su-alvydu-surbliu/?fbclid=IwAR25RzCkfYD40Qm2iF8cetqrTal6Hl-gRB-OEKIE17IUxwQt9M1qlURY4Z0].
Paroda turi provokuoti, intriguoti: pokalbis su Alvydu Surbliu / kalbėjosi Gabrielė Juodzevičiūtė // https://knyga.kvb.lt/lt/daugiau-naujienu/item/248-pokalbis-su-alvydu-surbliu-paroda-turi-provokuoti-intriguoti
Dingęs Kaunas: K. Donelaičio gatvė / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2022, spal. 7, p. 6–7.
Paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“ svečiuose Kauno įgulos Karininkų Ramovėje / Alvydas Surblys // https://27knygosmegejai.lt/2022/11/08/paroda-laikinosios-sostines-kulturos-erdve-skonis-kvapas-vaizdas-knyga-sveciuose-kauno-igulos-karininku-ramoveje/
Žmonės ir likimai: J. Purickio ir A. Voldemaro bylų pėdsakais (I-II) / Alvydas Surblys // Kauno diena. – 2023, bal. 21: Santaka, p. 6-7: iliustr.; bal. 28: Santaka, p. 6-7: iliustr.
Architekto V. Landsbergio-Žemkalnio palikimas: sukūrė pirmąjį Kauno daugiabutį, „Pienocentro“ rūmus, Ginklavimo valdybos tyrimų laboratoriją: [interviu su Alvydu Surbliu] / Skirmantė Javaitytė // kaunas.kasvyksta.lt (2023 06 28): [straipsnis projekto „ Kauno unikalumas laiko įspauduose ir dabartyje“, dalinai finansuojamo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, dalis]: https://kaunas.kasvyksta.lt/2023/06/28/kultura/architekto-v-landsbergio-zemkalnio-palikimas-sukure-pirmaji-kauno-daugiabuti-pienocentro-rumus-ginklavimo-valdybos-tyrimu-laboratorija/
Žirgai – knygų herojai: nuo karybos iki konkės (I-II) / Alvydas Surblys, Neringa Vaičiulienė // Kauno diena. – 2023, liep. 14: Santaka, p. 6-7; liep. 21: Santaka, p. 6.
Senieji Kauno kino teatrai – išnykę, bet neužmiršti: [filmuota interviu medžiaga; su Alvydu Surbliu kalbėjosi Dominykas Biržietis] // kaunas.kasvyksta. lt (2023 09 30): [filmuota interviu medžiaga projekto „ Kauno unikalumas laiko įspauduose ir dabartyje“, dalinai finansuojamo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, dalis]: https://kaunas.kasvyksta.lt/2023/09/30/kultura/senieji-kauno-kino-teatrai-isnyke-bet-neuzmirsti-video/
Iš praeities į ateitį: vieta, kuri mena M. Konrado kavinę / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2024, kov. 1, p. 6-8.
Iš praeities į ateitį: vieta, kuri mena A. Perkausko cukrainę / Alvydas Surblys // Kauno diena: Santaka. – 2024, bal. 12, p. 6-7; bal. 19, p. 4-5.
Iš praeities į ateitį: vieta, kuri mena J. Osovskio knygyną, banką ir „Laisvę“ (I – II) // Kauno diena: Santaka. – 2024, birž. 7, p. 6-7 ; birž. 14, p. 4-5, 7.

Iliustr.:
Surblys Alvydas kalba Paviljono knygų savaitgalyje. Vilnius. 2021 12 03.
Surblys Alvydas KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro fonduose. Kaunas. 2022 09 23.
Surblys Alvydas prie KAVB pastato K. Donelaičio g. 8. Kaunas. 2022 12 05.

surblys_alvydas_2022_09_23_tarp_lentynu_kavb_str_kaunas_pilnas_kulturos surblys_alvydas_2022_12_05