Julius Tamošiūnas

tamosiunas_Julius

Periodinės spaudos bibliografas, bibliofilas, inžinierius Julius Tamošiūnas (1926 05 15 Žadavainiuose, Daugailių vlsč. – 1995 01 13 Kaune, palaidotas Daugailiuose) buvo vienas pirmųjų atkurtos XXVII knygos mėgėjų narių. Mirtis 1995 nutraukė puoselėtus planus dėl Draugijos veiklos viešinimo. Po mirties jam skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmoji premija geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkurse už „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografijos“ pirmą ir antrą tomus.
1944 paimtas į sovietinę kariuomenę, pabėgo, slapstėsi. 1945 suimtas, kalintas, vėliau išvežtas į Vorkutos lagerį, dirbo šachtose. 1956, grįžęs į Lietuvą dirbo Lentvaryje, „Kaitros“ gamykloje, Lentvario kilimų fabrike. 1957 eksternu baigė Kauno S. Nėries vidurinę mokyklą. 1957–1960 studijavo Kauno politechnikos institute (nebaigė). 1960–1986 dirbo saugumo technikos inžinieriumi, darbų vykdytoju statybose. Rinko senus lietuviškus spaudinius (turėjo apie 2500 pavadinimų leidinių). Už draudžiamosios spaudos rinkimą ir platinimą persekiotas sovietų valdžios. 1989 Amerikos lietuvių kultūros archyve Putname rinko medžiagą periodinių leidinių bibliografinei kartotekai. Tapė Lietuvos peizažus, rašė eilėraščius. Aktyviai dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos, Žmogaus teisių gynimo asociacijos, liaudies menininkų draugijos veikloje.

Apdovanojimai:
Žurnalistinė Vinco Rastenio premija (po mirties) (1995)

Bibliografija:
Lietuvos žemės ūkio raida ir jos problemos: (kapitalizmo ir socializmo epocha) / J. Tamošiūnas. – Vilnius: Mintis, 1974.
Lietuviškos periodinės spaudos kolekcijos parodos katalogas, 1883-1940 / [leidėjas ir sudarytojas] Julius Tamošiūnas. – Kaunas: J. Tamošiūnas, 1988.
Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija: 1832–1982 / Julius Tamošiūnas. – Kaunas: [Leid. J. Tamošiūnas], 1991, t. 1.
Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija, 1983–1993: su 1832-1982 metų bibliografijos papildymu / Julius Tamošiūnas. – Kaunas: J. Tamošiūnas, 1994, t. 2.

Apie Julių Tamošiūną:
Lietuviškų periodinių leidinių enciklopedija: [Apie Juliaus Tamošiūno paruoštą ir išleistą „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografiją“] / Juozas Povilonis // Kauno tiesa. – 1991, lapkr. 16.
Jo svajonė virto realybe: [Apie J. Tamošiūno knygos „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija“ antrąjį tomą] / Juozas Povilonis // Kauno diena. – 1994, rugs. 19, p. 10.
Julius Tamošiūnas, 1926–1995 / [teksto autorius] Romualdas Norkus; rezistencinio paveldo archyvas “Atmintis”. – Kaunas: Atmintis, 1996.
Inžinierius surinko unikalią spaudos kolekcija: [Apie knygos “Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija” autorių J. Tamošiūną] / Vygandas Trainys // Laikinoji sostinė. – 2006, geg. 16, p. 8.
Didįjį bibliografą prisimenant: 80 metų nuo Juliaus Tamošiūno gimimo / Edvardas Šulaitis // Tėviškės žiburiai. – 2006, spal. 31, p. 14.
Julius Tamošiūnas – Lietuvos kultūrininkas, bibliografas: jau praėjo 15 m. nuo jo mirties / Edvardas Šulaitis // Amerikos lietuvis. – 2010, saus. 9, p. 7.
Julius Tamošiūnas – Lietuvos kultūrininkas, bibliografas: (minint 15-ąsias jo mirties metines) / Edvardas Šulaitis // Draugas. – 2010, saus. 9, p. 14.

Parengta pagal:
Tamošiūnas Julius // http://www.daugailiai.lt/izymus-daugailiu-krasto-zmones

Iliustr.:
Tamošiūnas Julius // http://www.daugailiai.lt/izymus-daugailiu-krasto-zmones