Antanas Rimvydas Čaplinskas

caplinskas_antnas_rimvydas_venclovu_namuose_muziejuje_foto_zemlicko_2009_01

Istorikas, eruditas, knygų apie Vilnių autorius, energetikas Antanas Rimvydas Čaplinskas (1939 03 28 Kalvarijoje – 2011 12 13 Vilniuje) XXVII knygos mėgėjų draugijos veikloje dalyvavo 2004 – 2011, joje turėjo dvidešimt septintą numerį. Jis buvo bibliofilas ir ekslibrisų kolekcininkas, dalyvavo Mažvydo bibliofilų klubo renginiuose. A. R. Čaplinskas savo surinktą ekslibrisų kolekciją 2011 padovanojo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai. Ją sudaro apie 4000 įvairiomis technikomis sukurtų Lietuvos ir užsienio menininkų ekslibrisų. Rinkinį solidžiai papildo pačių dailininkų kurti mažo tiražo ekslibrisų parodų katalogai. Taip pat Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai padovanojo daugiau kaip 500 knygų ir kitų leidinių – iš jų per 200 pavadinimų, kurių bibliotekoje nebuvo. Didžiausią dovanotų spaudinių dalį sudaro 1945–1990 Sovietų Sąjungoje ir kitose šalyse išleistos dailininkų tapybos, grafikos, skulptūros kūrinių reprodukcijos, meno albumai, enciklopedijos, atvirukai, ekslibrisų katalogai, kita literatūra. Tarp padovanotų leidinių esama retų tarpukariu išleistų knygų ir vertingų naujų leidinių. Dauguma padovanotų knygų yra su originaliais, specialiai A. R. Čaplinskui sukurtais ekslibrisais ar autorių dedikacijomis.
A. R. Čaplinskas 1956 baigė Vilniaus politechnikumą, tuometinio Vilniaus inžinerinio statybos instituto inžinerijos studijas. Dirbo Klaipėdoje, Biržuose. Nuo 1962 gyveno Vilniuje. Buvo Vilniaus miesto Sąjūdžio pirmosios tarybos narys. 1990–1995 dirbo Vilniaus miesto taryboje (1993–1994 – tarybos pirmininko pavaduotojas, 1994–1995 – tarybos pirmininkas). Vadovavo komisijai, kuri per 15 metų Vilniuje grąžino ir įtvirtino apie 400 senųjų miesto vietovardžių, teikė naujus gatvių pavadinimus. Nuo 1998 buvo Vilniaus etninės kultūros centro vyriausiasis leidybos koordinatorius.
Daugelį metų archyvuose tyrinėjęs Vilniaus istoriją, A. R. Čaplinskas išleido unikalias knygas apie Vilniaus gatves, vietovardžius, legendas ir asmenybes.

Apdovanojimai:
Apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už nuopelnus kultūrai, atgaivintas Vilniaus gatvių ir ten gyvenusių žmonių istorijas (2008)

Bibliografija:
Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Vilnius: Charibdė, 1998.
Vilniaus gatvės: istorija, vardynas, žemėlapiai = Vilnius streets / Antanas Rimvydas Čaplinskas; [į anglų kalbą vertė Laima Junevičienė]. – Vilnius: Charibdė, 2000.
Valdovų kelias. Rūdninkų gatvė / Rimvydas Antanas Čaplinskas. – Kaunas: Spindulys, 2001, kn. 1.
Valdovų kelias. Didžioji gatvė / Rimvydas Antanas Čaplinskas. – Kaunas: Spindulys, 2002, kn. 2.
Valdovų kelias. Pilies gatvė / Rimvydas Antanas Čaplinskas. – Kaunas: Spindulys, 2005, kn. 3.
Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Charibdė, [2008].
Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė / Antanas Rimvydas Čaplinskas; [recenzentai Mindaugas Paknys, Vytautas Gocentas]. – Vilnius: Charibdė, [2010].
Didžioji gatvė: valdovų kelias; Vilniaus gatvių istorija; [istorinė studija] / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Papildytas ir pataisytas leidimas. – Vilnius: Charibdė, [2011].
Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės; [žinynas] / Antanas Rimvydas Čaplinskas; [žemėlapius leidiniui parengė Gytis Ladyga]. – Vilnius: Charibdė, 2011.

Parengta pagal:
Bibliotekos geradariai: Antanas Rimvydas Čaplinskas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius. 2011 // http://sena.mab.lt/lt/archyvas/naujienu-archyvas/641
Antanas Rimvydas Čaplinskas / Aušra Asauskienė. 2009 // https://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/antanas-rimvydas-caplinskas/
Rimvydas Čaplinskas 1939 – 2011 / Albinas Vaičiūnas // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 411-412.

Iliustr.:
Rimvydas Čaplinskas, skaitęs pranešimą bei surengęs savo bibliotekos leidinių parodą Vilniaus gildijos gidų susiėjime A. Venclovos muziejuje Vilniuje. Foto Gedimino Zemlicko.  2009 // https://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/gidai_su_Caplinsku/index.htm

caplinskas_antnas_rimvydas_venclovu_namuose_muziejuje_foto_zemlicko_2009_02