Zenonas Vaškevičius

vaskevicius_zenonas_2013

Bibliotekininkas, ilgametis Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius (g. 1943 10 10 Kaune), buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo 1993 iki 2017, turėjo Draugijos septynioliktą numerį.
1950–1954 mokėsi Kauno 8-oje pradinėje mokykloje, po to 1954–1961 Kauno Komjaunimo vidurinėje mokykloje (dabartinėje „Aušros“ gimnazijoje, 1974–1980 studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius 1986–2013, taip pat buvo Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininku, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Kauno apskrities bajorų draugijos narys.
Bibliografija:
Kodėl streikuoja bibliotekininkai? / Vaškevičius Zenonas; kalbino Jolanta Kažemėkaitytė; nuotr. Vlado Babarsko // Ūkininko patarėjas. – 2003, geg. 8, p. 2.
Kerpu kerpu pasaką: Kauno vaikų ir mokinių geriausi rašiniai, karpiniai ir popieriaus plastikos darbai, skirti H. K. Anderseno 200 gimimo jubiliejui ir X Vaikų knygos šventei / sudarytoja Dalia Poškienė; rengėjai Feliksas Marcinkus, Charlott Helt Noogard, Zenonas Vaškevičius. – Kaunas: mKalendorius, 2005.
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako / Zenonas Vaškevičius // Kontrastai. – 2006, geg. 12–18 (Nr. 19), p. 10.
Bibliotekos nori gyvuoti: [Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje susirinkę Kauno bibliotekininkai svarstė bibliotekų padėtį mieste, kalbėjo Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius] // XXI amžius. – 2007, saus. 4, p. 4: nuotr.
Skaitymo metais skaitytojų nedaugėja / Zenonas Vaškevičius // Respublika. – 2008, kov. 12, p. 19.

Apdovanojimai:
Kauno m. savivaldybės 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (2005).

Iliustr.:
[Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios] Bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius. 1999 // https://www.kaunas.mvb.lt/metrastis/foto226/
[Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos] Direktorius Zenona Vaškevičius // Kas yra kas Lietuvoje: Kraštiečiai. Kaunas. – Kaunas: Neolitas, 2008, p. 47.
Vadovai: Zenonas Vaškevičius V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius 1986–2013 m. // https://www.kaunas.mvb.lt/metrastis/vadovai/

vaskevicius_zenonas_2008_kas_yra_kas_lietuvoje_krastieciai_kaunas_p47       vaskevicius_zenonas_1999