Antanas Šakinis

šakinis_antanas_bibliotekoje_2018_10_17_nuotr_prie_str_arteja_rudens_literat_skaitymai

Inžinierius, statybų bendrovės „Aulė“ savininkas, kultūros paveldo ir tautinės kultūros puoselėtojas, propaguotojas ir rėmėjas, Rūtos Šakinytės Lietuvos namų vadovas Antanas Šakinis (g. Irkutsko srityje tremtinių Aurelijos ir Juozo Šakinių šeimoje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimtas 2022 01 27, Draugijoje turi dvidešimt penktą numerį.. 2023 01 27 Draugijos visuotinis susirinkimas vyko jo vadovaujamuose R. Šakinytės Lietuvių namuose, Vilniuje. Čia turi sukaupęs nemažą asmeninę biblioteką. Dar prieš įstodamas į draugiją palaikė ryšius su Draugijos nariais, besidominčiais Sūduvos – Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos istorija. Parėmė moksleivių kūrybos konkurso „Gimtinės delne“, organizuoto XXVII knygos mėgėjų draugijos per tradicinę vaikų knygos šventę poeto Anzelmo Matučio gimtinėje, knygelės išleidimą.
A. Šakinis garsėja kaip bažnyčių, brolių pranciškonų, įvairių iniciatyvų rėmėjas, dovanojęs kultūros įstaigoms meno kūrinių, knygų bei parėmęs įvairių knygų leidybą. Jis taip pat buvo Maltos ordino atstovybės Lietuvoje vienas steigėjų, organizavo šio ordino specialios palatos ligoninėje ir valgyklos įkūrimą. 2015 padovanojo Gamtos mokyklai Panevėžyje gamtos globėjo Šv. Pranciškaus skulptūrą, sukurtą V. Gudaičio. Jis taip pat yra parėmęs Punsko „Aušros“ leidyklos išleistą A. A. Jegelavičiaus knygą „Eilės iš eilės“. 2018 parėmė Lietuvių kalbos instituto organizuotą konkursą „Mano žodynas – 2018“, kurio baigiamasis renginys vyko Telšių rajono savivaldybės K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. 2019 parėmė II-ąjį Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje. 2021 A. Šakinis padovanojo 1000 knygų Alytaus pataisos namams.
Tragiškai VU geologinėje ekspedicijoje žuvusios dukros Rūtos Šakinytės garbei savo įkurtą ir puoselėjamą viešąją įstaigą Lietuvių namus pavadino Rūtos Šakinytės Lietuvių namais.

Parengta pagal:
„Švarus kaip stiklas“: [Apie Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus bendruomenės neformalią jaunimo grupę „S“, kuri 2009 m. rugsėjo pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą „Švarus kaip stiklas“] / Antanas Šakinis // Kalvotoji Žemaitija. – 2009, spal. 3, p. 7.
Šv. Pranciškus: [apie A. Šakinio dovanotą skulptūrą] // https://paneveziokrastas.pavb.lt/skulptura/sv-pranciskus/
Šv. Pranciškaus – dangiškojo gamtos globėjo skverelis: [apie A. Šakinio dovanotą šiam skvereliui Šv. Pranciškaus skulptūrą] // https://www.gamtosmokykla.panevezys.lm.lt/index.php/apie-mus/edukacines-erdves/20-erdves/122-sv-pranciskaus-dangiskojo-gamtos-globejo-skverelis
„Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“: [mini ir konkurso „Mano žodynas“ mecenatą A. Šakinį] // http://www.kalvotoji.lt/2018/05/29/gimtuju-zodziu-apkabintas-as-gyvas-kalboje/
Antanas Šakinis ir jo viešoji įstaiga „Lietuvos namai“ / Sigitas Birgelis. – Punsko archyvas. 2018 07 18 // http://archyvas.punskas.pl/antanas-sakinis-ir-jo-viesoji-istaiga-lietuvos-namai/
Artėja XV rudens literatūriniai skaitymai. RLS svečias Antanas Šakinis / Sigitas Birgelis. – Punsko archyvas. 2018 10 17 // http://archyvas.punskas.pl/arteja-xv-rudens-literaturiniai-skaitymai-rls-svecias-antanas-sakinis/
Kilni žemaičio misija – tapti XXI amžiaus knygnešiu: [interviu su Antanu Šakiniu, kuris Alytaus pataisos namams padovanojo 1000 įvairių knygų, kurias jam žmonės atidavė ar pardavė] / parengė Karolis Didžiulis // Šiandien. – 2021, geg. 15/28 (Nr. 19/20), p. 11.
Alytaus pataisos namams dovana – 1000 knygų: [apie A. Šakinio dovanotas knygas] // http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/alytaus-pataisos-namams-jetc.html
„Žemaitija visada turėjo statusą, savo seimelį“: [pokalbis su bibliofilu, visuomenininku. VšĮ „Rūtos Šakinytės Lietuvos namai“ steigėju A. Šakiniu] // Šiandien. – 2021, lapkr. 27/gruod. 10 (Nr. 47/48), p. 14.

Iliustr.:
Antanas Šakinis prie darbo stalo. Nuotr. prie str.: Antanas Šakinis ir jo viešoji įstaiga „Lietuvos namai“ / Sigitas Birgelis. – Punsko archyvas. 2018 07 18 // http://archyvas.punskas.pl/antanas-sakinis-ir-jo-viesoji-istaiga-lietuvos-namai/
Antanas Šakinis bibliotekoje. Nuotr. prie str.: Artėja XV rudens literatūriniai skaitymai. RLS svečias Antanas Šakinis / Sigitas Birgelis. – Punsko archyvas. 2018 10 17 // http://archyvas.punskas.pl/arteja-xv-rudens-literaturiniai-skaitymai-rls-svecias-antanas-sakinis/
Antanas Šakinis XXVII knygos mėgėjų draugijos visuotiniame susirinkime. Vilnius. Rūtos Šakinytės Lietuvių namai. 2023 01 27.

šakinis_antanas_prie_darbo_stalo_2018_07_18_nuotr_prie_str_antanas_sakinis_ir_jo_viesoji_istaiga_liet_namai

šakinis_antanas_2023_01_27_sakinytes_lietuviu_namai