Jūratė Jablonskytė Caspersen

caspersen_jurate_nuotrauka_jono_petronio_pasaulio_lietuvis_mums_svarbiausia_islaikyti_tautine_tapatybe

Pedagogė, publicistė, lietuvybės puoselėtoja, visuomenės, kultūros, raštijos veikėja, Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komiteto pirmininkė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Ciuricho lietuviškos knygos klubo įkūrėja Jūratė Jablonskytė Caspersen (g. 1967 05 23 Mažeikiuose) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimta 2023 05 01, bet su Draugijos veikla buvo susijusi jau gerokai anksčiau, rėmė Draugiją bei jos renginius. XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščio septintame tome paskelbė išsamų straipsnį apie Ciuricho lietuviškos knygos klubą, įkurtą 2001 jos iniciatyva. Jau šio klubo dešimtmečio paminėjimo renginyje 2011 03 26 dalyvavo XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai. Ta proga Ciuriche buvo surengta švietėjiška – literatūrinė konferencija „Laiko ženklai kultūros istorijoje“. Pranešimus skaitė Draugijos nariai D. Poškienė, P. Dumšienė, tuo metu XXVII knygos mėgėjų draugijos leidinių redaktorius, rašytojas L. Inis, pasisakė Draugijos nariai J. Dingelis, V. Čaplikas, A. Vaičiūnas, K. Subačius, filatelijos parodą konferencijai parengė XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, kolekcininkas H. Kebeikis. J. Caspersen dalyvavo ir XXVII knygos mėgėjų draugijos renginiuose, konferencijose Lietuvoje: 2018 04 23 LR Seimo Konstitucijos salėje surengtoje konferencijoje „Tvarioji Lietuva: mūsų įnašas į valstybės kūrimą“, 2018 09 08 Žalgirio pergalės parke, sodinant Vasario 16-osios akto signatarų alėją, kai buvo pagerbti ir XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai signatarai. Simboliška, kad J. Caspersen dalyvavo renginyje Žalgirio pergalės parke ir po 5 metų, sodinant ąžuolus, paramos Ukrainos kovai už laisvę ir demokratinę ateitį ženklą. 2018 Draugijos iniciatyva LPKTS salėje surengta popietė „Lietuvių Šveicarija Lietuvoje“, į kurią buvo pakviesta Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė J. Caspersen. Draugijos visuotiniame susirinkime ir konferencijoje 2020 01 27 Vilniuje, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, bei 2021 05 07 organizuotoje knygos šventėje „Laikas gyvena knygose“, skirtoje XXVII knygos mėgėjų draugijos 90-čiui, ji taip pat dalyvavo svečio teisėmis. 2022 03 30 už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje J. Caspersen apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Draugijoje turi ketvirtą numerį.
J. Caspersen 1985-1990 Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo anglų filologiją. 1989-1991 ėjo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto anglų filologijos katedros asistentės pareigas. 1991 liepos – rugpjūčio mėnesiais Umea universitete (Švedija) baigė „Politinės demokratijos“ kursus. 1991–1992 Aalborgo universitete (Danija) išklausė Tarptautinių studijų programos kursą. Nuo 1995 dirba Šveicarijoje, įvairiose švietimo institucijose, kalbų mokyklose ir verslo kompanijose anglų kalbos dėstytoja suaugusiems (ang. Business English trainer). 1996–2001 – Tarptautinio mamos ir vaiko klubo (IMKC) Cugo kantone (Šveicarija) vadovė ir viena iš įkūrėjų. Nuo 1999 – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) valdybos narė. 2001–2002 – privačios dvikalbės pradinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė. 2001-2005 studijavo Jungtinės Karalystės Mančesterio universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 2001 – Ciuricho (Šveicarija) Lietuviškos knygos klubo įkūrėja ir vadovė. 2005-2007 – lituanistinės savaitgalinės mokyklėlės „Lituanica“ Ciuriche (Šveicarija) vadovė ir viena iš įkūrėjų. Nuo 2006 – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) valdybos pirmininkė ir Šveicarijos-Baltijos šalių (pagalbos) komiteto valdybos narė. J. Caspersen teikia paramą Pagėgių kraštui per 1948 įkurtą Šveicarijos-Baltijos šalių (Pagalbos) komitetą. Šią materialinę pagalbą sudaro indai, stalo įrankiai, sporto inventorius, namų apyvokos ir ligoninės reikmenys, apranga bei avalynė, kt.
2007 – atminimo lentos Jonui Mačiuliui-Maironiui (ant St. Charles Hall vilos Megene, Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir projekto vadovė. 2008 – Tarptautinės lietuvių kalbos konferencijos „Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste“ trijuose Šveicarijos universitetuose (Fribūro, Berno, Ciuricho) iniciatorė bei viena iš organizatorių. 2008 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės J. Caspersen skyrė Garbės sidabro ženklą „Už nuopelnus“.
Nuo 2008 J. Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigta ir kasmet žmogui ar kolektyvui skiriama piniginė premija „Pagėgių krašto garsintojui“, įteikiama tradicinio Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ metu. J. Caspersen rūpinasi Pagėgių krašto bibliotekomis ir teikia joms paramą periodiniais leidiniais, raštijos darbais, meno kūriniais, įvairiomis renginių organizavimui reikalingomis priemonėmis ir kt.
J. Caspersen – žurnale „Pasaulio lietuvis“ dažnai skelbiamų publikacijų iš savo atsakomybės srities Pasaulio lietuvių bendruomenės (trump. – PLB) valdybos darbe (švietimo ir kultūros klausimais) bei straipsnių apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimą ir veiklą, publikuojamų šios bendruomenės periodiniame žurnale „Šveicarijos lietuvių žinios“, autorė, 2009 Šveicarijos lietuvių bendruomenės narių parašytos apybraižų knygos „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ (lietuvių – vokiečių kalbomis), skirtos Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti, sudarytoja ir bendraautorė. Nuo 2009 – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos ir Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos (ULRKK) narė. 2010 – pagerbimo renginio bei atminimo lentos prof. dr. Juozui Eretui (Joseph Ehret) jo gimtajame Bazelio mieste (Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir viena iš organizatorių.
Nuo 2012 ji – Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje Kuratorijos narė. Nuo 2013 – „Vasario 16-osios“ vardo vienkartinės stipendijos gerai besimokančiam Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje mokiniui už gimnazijos vardo garsinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą steigėja. 2015 – atminimo lentų filosofui Ramūnui Bytautui ir tapytojui Antanui Samuoliui atidengimo (Leysin, Šveicarijoje) iniciatorė ir projekto vadovė. 2015 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Jūratei Caspersen skyrė padėkos raštą už ilgametį kūrybingą darbą puoselėjant lietuvybę Šveicarijoje ir visame pasaulyje. Nuo 2015 rugpjūčio – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės narė. 2016 J. Caspersen įteikta Lietuvos Respublikos Seimo bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už ilgametę kūrybišką ir sėkmingą bendruomeninę veiklą, ryšių su Lietuva puoselėjimą ir stiprinimą, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą, Lietuvos vardo garsinimą. Nuo 2016 – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (trump. – ŠLB) fotografijos darbų parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui, projekto iniciatorė, vadovė ir viešnagių Lietuvoje koordinatorė.
Nuo 2017, tęsiant „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos įteikimo tradicijas, J. Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigtas apdovanojimas kuriantiems ir savo kūrybą visuomenei pristatantiems Pagėgių krašto moksleiviams „Jaunoji viltis“.

Apdovanojimai:
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ (2008)
Pagėgių savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ (2017)
G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje (2022)

Bibliografija:
36 Lietuvos spec. poreikių ugdymo specialistų viešnagė Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2003, Nr. 4, p. 4–5.
Maironis / Jūratė Caspersen // Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje: sugrįžimų apybraižos = Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in die Schweiz / parengė Šveicarijos lietuvių bendruomenė; [sudarytoja Jūratė Caspersen]; [į vokiečių kalbą vertė Markus Roduner]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009, p. 12-34.
Salomėja Nėris / Jūratė Caspersen // Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje: sugrįžimų apybraižos = Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in die Schweiz / parengė Šveicarijos lietuvių bendruomenė; [sudarytoja Jūratė Caspersen]; [į vokiečių kalbą vertė Markus Roduner]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009, p. 138-165.
Šveicarijos lietuvių bendruomenė / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvių bendruomenės XIII Seimo leidinys / [redagavo Virginija Grybaitė]. – Punskas: Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdyba, 2009, p. 67-69.
Ko mes pageidaujame iš Lietuvos? / Jūratė Caspersen // Britanijos lietuvis. – 2010, Nr. 9, p. 4-5.
Juozas Eretas – tūkstantmečio šveicaras / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2010, Nr. 11, p. 24-26.
Vasario 16-osios šventė – svarbiausias mūsų renginys / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 16, p. 1-2.
Bendruomenės knygos pristatymai Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 16, p. 12.
Rita Garbačiauskas išsaugojo Lietuvos konsulatui priklausiusį paveikslą / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 17, p. 17.
Garbačiauskai – Lietuvos sporto pradininkai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 17, p. 21-22.
Užsienio lietuviai nori įsitraukti, o ne būti įtraukti: [pokalbis su Šveicarijos LB pirmininke, PLB valdybos nare J. Caspersen / parengė] Dalia Cidzikaitė // Draugas. – 2010, rugpj. 27, p. 5.
„Tūkstantmečio šveicaras“ pagerbtas ir įamžintas gimtajame Bazelyje: [Apie atminimo lentos literatūros istorikui, filosofui, visuomenės veikėjui J. Eretui (1896-1984) atidengimo iškilmes, Šveicarija, 2010 m. spal. 15 d.] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 17, p. 6-8.
Dr. V. Dargužas sugrįžo tėviškėn / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2010, Nr. 17, p. 23.
Ciuricho lietuviškos knygos klubui – 10! / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 18, p. 5.
J. Katiliūtės paveikslai keliaus tėviškėn / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 18, p. 10-11.
Didžiųjų Čiurlionių metai Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 18, p. 12.
Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys ir Šveicarijos lietuviai / Virginija Siderkevičiūtė, Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 19, p. 5-8.
„Sugrįžusią“ žemietę suduviai sutiko su pagarba: [ Apie dailininkės J. Katiliūtės kūrybos rinkinio perdavimą Marijampolės kultūros centrui]/ Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 19, p. 12-14.
Lietuvių dailininkas Antanas Samuolis ir Šveicarija / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, Nr. 19, p. 14-15.
Užsienio žiniasklaidos perėkti neįmanoma: [pokalbis su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nare, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke J. Caspersen / kalbėjosi] Tadas Valančius // Lietuvos žinios. – 2011, rugpj. 16, p. 2.
Šveicarijoje pagerbtas ir įamžintas 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras prel. Kazimieras Steponas Šaulys / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2011, Nr. 10, p. 36-39.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės ištakos: lietuvių pėdsakai Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, gruodis, p. 5-10.
Bendruomenės ištakos ir spauda / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, gruodis, p. 11-13.
Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje rėmimas / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, gruodis, p. 21-22.
ŠLB veikla nuo 2001 metų ir jos atspindžiai ŠLŽ / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2011, gruodis, p. 37-43.
Neformaliųjų lietuvių švietimą užsienyje kuruos ŠMM / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2012, Nr. 5, p. 13.
Pirmojo „Poezijos pavasario“ Šveicarijoje Paukštė praskrido nepaprastai greitai / Jūratė Caspersen // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2012, birž. 30, p. 6.
Lietuvybės ugdymo dirvonai // Lietuvių godos. – 2012, rugpjūtis (Nr. 8), p. 3.
PLB Seime – ir minėjimas, skirtas Maironiui / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2012, Nr. 8, p. 10-11.
Jūratė Caspersen (Jablonskytė): Kultūros reikalų komisijos pirmininkė; [autobiografija] // Pasaulio lietuvis. – 2012, Nr. 9, p. 6.
Šiųmetės išeivijos studijų dienos – apie menininkų migraciją / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2012, Nr. 9, p. 20-23.
Trečiasis ir paskutinis lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras, kuruojamas užsienio reikalų ministerijos / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2012, Nr. 10, p. 7-9.
Antrasis 2012 m. pusmetis Ciuricho lietuviškos knygos klube / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2012, Nr. 21, p. 11-12.
Vasario 16-osios šventėje visko buvo daug – svečių, vaišių, rimties ir linksmybių / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2012, Nr. 20, p. 3-5.
Knygos ir pokalbiai Lietuviškos knygos klubuose / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2012, Nr. 20, p. 11-12.
Pasilikę Šveicarijos žemėje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2012, Nr. 20, p. 16-18.
Bendradarbiaujame su Lietuva. Lietuviai sėmėsi patirties Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2012, Nr. 21, p. 5-7.
2012-ieji – apgaubti Maironio dvasia / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2013, Nr. 1, p. 11-14.
„Teatro pavasaris“ Šveicarijoje: repertuare – Birutės Mar monospektakliai / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2013, Nr. 5, p. 26-29.
PLB ir PLJS suvažiavime – dėmesys S. Dariui ir S. Girėnui / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2013, Nr. 7, p. 6-8.
Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdyje apžvelgti praėję metai ir svarstyta apie ateinančius / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2013, Nr. 10, p. 8-9.
Vasario 16-osios šventė Šveicarijos lietuvių bendruomenėje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 22, p. 1-3.
„Teatro pavasaryje“ Šveicarijoje Birutės Mar (Marcinkevičiūtės) monospektakliai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 22, p. 4-6.
2013-ieji – S. Dariaus ir S. Girėno metai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 22, p. 11-15.
ŠLB partnerystės projektas su Baltijos labdaros fondu Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 23, p. 4-5.
Pasaulio lietuvių vienybės diena buvo paminėta užsienio lietuvių koncertu Kaune / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 23, p. 11-12.
Juzės Katiliūtės tapybos darbų paroda „Po tolimu nežinomu dangum …“ Druskininkuose / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 23, p. 13-14.
Kunigo Jono Juraičio trečiųjų mirties metinių paminėjimas / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 23, p. 15-16.
Likimo vingiai: vaikystėje atvežta į Šveicariją gydytis, Aldona Statkutė pasiliko čia visam gyvenimui / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2013, Nr. 23, p. 17-18.
Advento stebuklas vaikams Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 1, p. 27-28.
„Sugrįžo, kad gyventų …“: [ Apie dailininkės J. Katiliūtės kūrybą] // Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 1, p. 32-33.
Minime Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 3, p. 10-15.
Dainų šventė ‒ tai unikalus lietuvių tautos kultūros įvykis ir mūsų tapatybės išraiška / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 3, p. 16-19.
Kaip karas keičia likimus ‒ apie Šveicarijos lietuvę A. Statkutę / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 4, p. 37-38.
Baltijos šalių narystės ES ir NATO 10-mečio minėjimas Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2014, Nr. 6, p. 32-33.
Knygų kolekcija, atgimusi naujam gyvenimui: [Apie A. Binderio knygų kolekciją Vilniaus universiteto Orientalistikos centro bibliotekoje] / Jūratė Caspersen; [su R. Žiedaitės pasisakymu] // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 24, p. 5-6.
2014-ieji – Kristijono Donelaičio metai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 24, p. 7-9.
In Memoriam Mykolui Zakui: [Šveicarijos LB narys, 1926 07 05 – 2013 10 09; nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 24, p. 16-17.
2014 m. liepos 2-6 d. visus pasaulio lietuvius kviečia Lietuvos dainų šventė „Čia mano namai“ / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 24, p. 18.
Siekis nukelti tautinį kostiumą nuo scenos ir vėl atiduoti tautai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 24, p. 19-20.
Lietuvos Šveicarijoje vis daugiau / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 25, p. 4-5.
14-ieji Ciuricho lietuviškos knygos klubo gyvavimo metai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 25, p. 9-10.
In Memoriam dr. Jurgiui Steponavičiui (1924-2014): [Šveicarijos LB visuomenininkas]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 25, p. 14-15.
Šveicarijos lietuviai ir pasaulinė Paryžiaus paroda 1900 metais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2014, Nr. 25, p. 21-23.
Dievas ne tik atima, jis ir duoda / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2015, Nr. 1, p. 30.
Kultūros reikalų komisija / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2015, Nr. 6, p. 27-30.
Šveicarijos lietuvių bendruomenė / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2015, Nr. 6, p. 88-90.
In Memoriam dr. Joanai (Jonei) Pečiulionytei: [Šveicarijos LB visuomenininkė, gydytoja, 1928 07 12 ‒ 2015 04 24]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2015, Nr. 26, p. 5-7.
Lietuvių kultūros diena „Lietuviai Leysin’e“, skirta Ramūno Bytauto ir Antano Samuolio atminimui / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2015, Nr. 26, p. 22-23.
In Memoriam dr. Alfonsui Kušliui: [biochemijos mokslų daktaras, ilgametis Šveicarijos LB pirmininkas, 1921 07 12 ‒ 2015 06 15]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2015, Nr. 27, p. 15-16.
ŠLB mobilioji biblioteka pasipildė vertingomis dr. Joanos Pečiulionytės lietuviškomis knygomis / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2015, Nr. 27, p. 17-18.
„Šiandien karaliai mums pasakas seka“: [Apie M. Pleitaitės ir K. Monkaus knygos pristatymą Šveicarijos lietuvių vaikams] / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 4, p. 25.
Kun. Jonas Juraitis: „Išmintį galima išmelsti arba išdrebėti“ / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. –2016, Nr. 6, p. 23-24.
PLB aktyvo apsilankymas M.K. Čiurlionio namuose Vilniuje gegužės 17 d. / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 6, p. 25-26.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“ / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 7, p. 12-13.
Kaip atsitinka, kad geros knygos lieka nepastebėtos: [recenzija] / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 7, p. 34-35.
Negalime likti abejingi nykstančiam Mažosios Lietuvos kultūros paveldui / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 10, p. 16.
Lietuvos diplomatinių santykių su Šveicarijos Konfederacija atkūrimo 25-ųjų metinių minėjimai Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2016, Nr. 10, p. 26-28.
ŠLB Vasario 16-osios šventė tradicinėje vietoje su tradicine programa ‒ ir visgi kasmet kitokia / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 28, p. 2-3.
„Šiandien karaliai mums pasakas seka“, ‒ M.K.Čiurlionis pristatomas vaikams / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 28, p. 11-12.
Kunigo Jono Juraičio atminimo ir pagerbimo konferencija, skirta jo 90-mečio sukakčiai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 28, p. 17-18.
Dr. Albertas Gerutis (1905-1985) ‒ Lietuvos diplomatas, žurnalistas, ŠLB kūrėjas, „Šveicarijos lietuvių žinios“ įsteigėjas ir pirmasis jų redaktorius / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 28, p. 20-21.
Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos būstinėje Ženevoje bus įamžintas lietuvio mokslininko vardas: [Kazimieras Semenavičius] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 28, p. 21.
„Ir vėl gruodis, ir vėl mažuosius aplankė Kalėdų senelis“ / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 2-4.
Šveicarijos lietuvių jaunimas buriasi organizuotai veiklai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 9-11.
Šveicarijos konfederacijos diplomatinių santykių su Baltijos šalimis atkūrimo ir Parlamentinės grupės „Pro Baltikum“ įsikūrimo 25-mečio minėjimas / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 15.
Šveicarijos lietuvės tapytojos Juzės Katiliūtės gimimo 100-ųjų metinių minėjimas Marijampolėje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 21-22.
Kun. Jonas Juraitis ‒ kokį pažinojo jo giminės, kolegos ir studentai Lietuvoje (1991-2001) / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 23-25
Lietuvoje gyvas prof. Juozo Ereto atminimas. VDU paminėtos jo 120-osios gimimo metinės / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2016, Nr. 29, p. 25-26.
Gimtosios kalbos puoselėjimas ir tapatybės išlaikymas Šveicarijos lietuvių bendruomenėje / Jūratė Caspersen // Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti…: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija [2017, Kaunas] / Maironio lietuvių literatūros muziejus; [parengė Deimantė Cibulskienė]. – Kaunas: [Maironio lietuvių literatūros muziejus], 2017, p. 28-33.
Kaip pasitinkame svarbų šimtmetį / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2017, Nr. 12, p. 39-40.
ŠLB fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“ viešnagės Lietuvoje 2017 m. I-V mėnesiais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 30, p. 4-6.
Drauge į Kaziuko mugę ir „Silva rerum“ I romano šešėlyje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 30, p. 11-12.
1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarų dr. Jurgio Šaulio ir prelato Kazimiero Stepono Šaulio atminimo pagerbimo renginiai Lietuvoje ir Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 4.
ŠLB fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“ viešnagės Lietuvoje 2017 m. birželio – gruodžio mėnesiais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 9-10.
Maldų knygelė vaikams „Eik pas Jėzų“ (1947) / Jūratė Kaspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 28.
LR ambasados 10-mečiui skirtas renginys – Joanos Vigos Čiplytės monografijos apie diplomatą Eduardą Turauską pristatymas / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 32.
Lietuva ir Šveicarija turėjo daug daugiau sąlyčio taškų nei iki šiol žinojome / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2017, Nr. 31, p. 35-36.
„Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“ ‒ kuriant diasporos sąsajų tiltą / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2018, Nr. 8-9, p. 4-6.
Jubiliejinis atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimas ir koncertas Rapperswil‘io pilyje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 4-5.
Ką skaito Ciuricho Lietuviškos knygos klubas? / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 14.
Šešios Šveicarijos lietuvės dalyvauja Pasaulio lietuvių meno kūrėjų Šimtmečio parodoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 15-16.
Pro Baltikum viešas renginys Berne „100 metų Baltijos šalims“ / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 20-21.
Šveicarijos-Baltijos šalių komiteto parama Lietuvai / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 32-33.
Vienos knygos apie Šveicariją atsiradimo ŠLB mobiliojoje bibliotekoje istorija / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 32, p. 35-36.
Šveicarijos lietuviai šventėje „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 33, p. 5–6.
ŠLB fotografijų parodos viešnagės Lietuvoje Šimtmečio metais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 33, p. 11–13.
Signataro dr. Jurgio Šaulio atminimo pagerbimas Šimtmečio metais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 33, p. 14–15.
Diana Brunner: dešimtmetis aktyvios veiklos Šveicarijos lietuvių bendruomenėje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2018, Nr. 33, p. 27–29.
Šveicarijos lietuvių menininkų J. Katiliūtės ir G. Stanulio kūrybos paroda Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 6–8.
ŠLB fotografijų parodos viešnagės Lietuvoje Pasaulio lietuvių metais / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 9–12.
Fribūro universiteto studentų draugijos „Lituania“ vėliavos sutiktuvės Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 16–17.
Signataro dr. Jurgio Šaulio 140-ųjų gimimo metinių minėjimas ir mintis įkurti jo vardo draugiją Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 18–19.
Kalėdinė vakaronė suaugusiems Glaruse / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 48.
„Baltijos kelio“ 30-mečio minėjimas Fribūre / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 52–53.
Pagaliau žalia šviesa lietuvių kalbos dėstymui Berno universitete / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 55.
Iš šveicarų lietuviai mokėsi ekologinio ūkininkavimo / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 62–63.
Šveicarų kunigui „Lietuva – ypatinga šalis“: kunigo Leo Rüedi įspūdžiai po trijų savaičių viešnagės Lietuvoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 66.
In memoriam: Hans Graf: [Šveicarijos parlamentinės grupės „Pro Baltikum“ įkūrėjas, politikas, teisininkas, žurnalistas, 1940–2019]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2019, Nr. 34, p. 68–69.
Lietuvių pabėgėlių stovyklos „Židinys” įkūrimo 75–ųjų metinių minėjimas / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 5–7.
Vasario 16–osios šventėje – Lietuvių kalbos dienos / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 9–11.
ŠLB parodą, keliavusią po Lietuvą beveik ketverius metus sustabdė prasidėjusi pandemija / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 13–15.
2020–ieji – pokyčio metai Ciuricho lietuviškos knygos klube / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 22–23.
Baltarusijos „Baltarusijos kelio“ atšaka Šveicarijoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 30.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–mečio minėjimas Ženevoje / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 52.
Šveicarijos–Baltijos šalių komiteto parama Lietuvai: siuntos Kaunui, Klaipėdai ir Lapių mokyklos vaikų globos namams / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 60.
Bolliger šeima išsikraustė į Lietuvą / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 61–62.
In memoriam: Dr. Jurgis Chaleckas: [Šveicarijos lietuvių bendruomenės Garbės narys, reumatologas, 1930 03 29–2020 03 29]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 63.
In memoriam: Angelė Gegeckienė: [Šveicarijos lietuvių bendruomenės Garbės narė, visuomenininkė, 1944 1203 22–2020 10 24]; [nekrologas] / Jūratė Caspersen // Šveicarijos lietuvių žinios. – 2020, Nr. 35, p. 64–66.
„Kunigas Mąstytojas Mokytojas Jonas Jūraitis“ / Jūratė Caspersen // Pasaulio lietuvis. – 2021, Nr. 584, p. 82.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos medžiagą, kurioje naudotąsi pačios Jūratės Caspersen asmeniniu archyvu:
Šimtmečio žmonės: Caspersen Jūratė (Jablonskytė). Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos informacija. 2017 03 15 // https://pagegiusvb.lt/papildoma-simtmecio-zmones/caspersen-jurate/

Iliustr.:
Jūratė Caspersen: Jono Petronio nuotrauka: [nuotr. prie str. „Jūratė Caspersen: „Mums svarbiausia – išlaikyti tautinę tapatybę“ // Pasaulio lietuvis. – 2011, gruod. 13] // https://pasauliolietuvis.lt/jurate-caspersen-mums-svarbiausia-islaikyti-tautine-tapatybe/
Jūratė Caspersen ąžuoliukų sodinimo, remiant Ukrainos kovą už savo laisvę, renginyje Žalgirio pergalės parke. 2023 10 14.

caspersen_jurate_2023_10_14_zalgirio_pergales_parkas_03 caspersen_jurate_2023_10_14_zalgirio_pergales_parkas