Perpetua Dumšienė

dumsiene_perpetua_zurnaliste_rasytoja_gavusi_vaizganto_premija_uz_poeto_antano_kalanviciaus_kurybos_publikavima_ir_sklaida_2019_06_05

Lituanistė, žurnalistė Perpetua Dumšienė (g. 1948 03 06 Marijampolėje) į XXVII knygos mėgėjų draugiją priimta 1993, nuo 2022 jos valdybos narė, Draugijoje turi šeštą numerį. Trečiame Draugijos metraščio tome (Kaunas, 2004) paskelbtas jos straipsnis „Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus Antano Daniliausko biblioteka“, o ketvirtame tome (Kaunas, 2010) – straipsnis apie poetą A. Kalanavičių „Nuo Gedimino laiškų iki Antano Kalanavičiaus progiesmių“. Draugijos metraščio penktame tome (Kaunas, 2014) publikuotas P. Dumšienės straipsnis apie poetę D. Paulauskaitę „Čia prasideda žodžio tėvynė“. 2011 Draugijos Ciuriche surengtoje konferencijoje „Laiko ženklai kultūros istorijoje“ P. Dumšienė perskaitė pranešimą apie šveicarų profesoriaus Jan Peter Locher ir poeto Antano Kalanavičiaus kūrybos sklaidą Europoje. 2012 04 27 draugijos renginyje Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senosios knygos ekspozicijoje pristatyta P. Dumšienės knyga „Dulkėto erškėčio ugny“ apie poetą A. Kalanavičių. Ši knyga įvertinta Vaižganto literatūros premija. 2012 spalį vykusiame draugijos renginyje Pasaulio lietuvių centre Kaune ji apžvelgė Katalikų bažnyčios leidinius. 2016 Lietuvos švietimo istorijos muziejuje, Draugijos renginyje „Kas svarbu Kaunui žengiant į žinių visuomenę“, buvo pristatyta P. Dumšienės parengta A. Kalanavičiaus knyga „Dvi saujos laiko“. 2017 tarptautinėje tradicinėje XXVII knygos mėgėjų draugijos šventėje „Laikas gyvena knygose“, virtualiame Draugijos metraščio šešto tomo pristatyme, kalbėjo ir P. Dumšienė, parengusi straipsnį „Viena dokumentinė ir truputį detektyvinė istorija iš spaudos draudimo panaikinimo laikų“, kuriame rašė ir apie savo senelio Jurgio Mozūraičio-Mozūro kovas rusų – japonų kare. 2021 Vilniuje, Kazio Varnelio namuose, vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos“ pranešimą skaitė ir P. Dumšienė. Draugijos metraščio septintame tome publikuotas jos straipsnis apie XXVII knygos mėgėjų draugijos narį P. Galaunę, turėjusį draugijoje šeštą numerį, kaip ir P. Dumšienė. Ji taip pat yra Lietuvos universitetų moterų asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų asociacijos narė.
P. Dumšienė – daugelio straipsnių, kelių knygų autorė. Jos kūrybos žanrai: poezija, proza, esė, publicistika, straipsniai kultūros klausimais, knygų recenzijos, straipsniai bibliofilijos klausimais. Kūryba spausdinta dienraščiuose „Kauno diena“, „Kauno laikas“, „Kauno žinios“, „Lietuvos rytas“, žurnaluose „Caritas”, „Dienovidis“, „Katalikų pasaulis”,„Kryžkelė”, „Laiškai pasaulio lietuviams”, „Metai“, „Nemunas“, „Psichologija tau”, „Suvalkija”, laikraštyje „Draugas” (Čikaga). Dirbdama „Šviesos“ leidykloje, ji buvo leidinio, skirto Lietuvos mokykloms atsakinga redaktorė, rengė kultūros laidas radijo ir televizijos programoms, visuomenę supažindindavo su naujomis knygomis. Su leidyklomis „Atmintis”, „Gardenija”, „Piko valanda” parengė įvairių autorių poezijos knygas, ne vienai parašė įvadinį žodį, yra poezijos almanacho „Atokios stotys” dalyvė, rašo leidiniui „Žaliakalnio almanachas”, internetinei svetaine www. kaunozurnalistai.lt. Dalyvauja ir įvairių nevyriausybinių organizacijų darbe. Nuo 2007 yra Čikagoje leidžiamo „Draugo” Kultūros priedo bendradarbė, paskelbusi jame apie 50 kultūros, meno, istorijos publicistikos straipsnių.
P. Dumšienė yra išleidusi dvi autorines poezijos knygas: „Kartojuosi moteriškumo abėcėlę” (Vilnius: „Šviesa”, 2004 ) ir „Nemeskit rožių į jūrą” ( Vilnius: „Šviesa”, 2007 ), knygą apie poetą Antaną Kalanavičių „Dulkėto erškėčio ugny“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012) bei savo giminės istoriją gvildenančią knygą „Ar paveldimas pilietiškumo genas ?“ (Marijampolė: Idėja plius, 2023).

Apdovanojimai:
Literatūrinė Vaižganto premija už knygą „Dulkėto erškėčio ugny: Knyga apie poetą Antaną Kalanavičių“ (2012)
Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Kauno apskrities skyriaus „Garbės ženklas“ (2023)
Bibliografija:
Prisiminkim, mafijos krikštatėviai: Iš mano tėtušio archyvo-6 / Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1989, rugpj. 30, p. 4.
Kaip J. Pilyponis gavo pirmą honorarą: (Apie romano “Kaukolė žalsvame čemodane” autorių) / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1990, rugs. 26, p. 5.
Žąsų blokadą prisiminus: (“Zasininkų” bylos pasekmės) / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1990, lapkr. 6, p. 5.
Šis tas iš Kauno valdininkų gyvenimo: (Apie “smetoniškus” žmones) / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1990, spal. 12, p. 4.
Studijos kelionė / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1990, rugs. 18, p. 5.
Brauningas: (Kaip teko skirtis su ginklais) / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1990, lapkr. 21, p. 5.
Ar sugrįš sušalęs paukštis? / Peta Mozūraitytė: [Perpetua Dumšienė] // Nemunas. – 1991, Nr. 1, p. 43-45.
Išlikę gyvi – liudija: (Lietuvių tautininkų fondo knygos įrašai) / pagal tėtušio Juozo Mozūraičio pasakojimus spaudai parengė jo duktė Perpetua Dumšienė // Kauno tiesa. – 1991, saus. 4, p. 4.
Žinau, kas buvo mano protėviai / Perpetua Dumšienė // Lietuvos aidas. – 1992, bal. 11, p. 7.
Senoji Marijampolės gimnazija / Perpetua Dumšienė // Naujasis dienovidis. – 1992, geg. 22-29, p. 6.
Jis pajėgė tik rašyti… / Perpetua Dumšienė // Naujasis dienovidis. – 1992, lapkr. 27-gruod. 11, p. 12.
…Atitolink nuo mūsų tą taurę: [Apie jaunus žmones, pasukusius laisvės keliu: Romą Kalantą, „Atgajos“ klubo įkūrėjus Saulių Gricių, Saulių Pikšrį, Deividą Urbonavičių, Vytenį Almonaitį] / Perpetua Dumšienė // Kauno laikas. – 1992, geg. 7, p. 4.
Sukilėlių kapai Ramybės parke: (Vienos pavardės paslaptis) / Perpetua Dumšienė // Kauno laikas. – 1992, birž. 23, p. 1, 3.
Danijos pagalba Lietuvai: Kankinimus ir represijas patyrusiųjų piliečių reabilitacijos fondas // Caritas. – 1994, Nr. 3, p. 38-39.
Ne akmenys guli: Eilėraščiai. Laiškai / Antanas Kalanavičius; [parengė Perpetua Dumšienė, Judita Vaičiūnaitė; įv. str. „Apie fragmentus“ parašė Perpetua Dumšienė, p. 410]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994.
Knygynas, kuris niekad neplatino erotikos: [Apie knygyną Vilniaus Pilies g. 22] // Dienovidis. – 1994, gruod. 9, p. 6.
… Yra žvaigždynuose giesmė belaikė: [Apie poetą Antaną Kalanavičių, jo tėviškę] / Peta Mozūraitytė: [Perpetua Dumšienė] // Dienovidis. – 1995, birž. 9. p. 11.
Amžinas lietus; Juoda migla; Kilti ir kelti; Pavasaris; Moteris iš knygų / Vytautas Mižvinskas; [Su Perpetua Dumšienės prier. apie aut.] – iliustr. // Dienovidis. – 1995, Liep. 7, p. 8.
“Martynas Mažvydas” – 42-oji “Gyvenimo ir kūrybos” serijos knyga: [recenzija] / Perpetua Dumšienė – Rec. kn.: Martynas Mažvydas: pirmosois lietuviškos knygos parengėjas / A.Jovaišas. Kaunas: Šviesa // Kauno diena. – 1997, saus. 24, p. 23.
Memukė: skiriu Marijonos Vedegytės ir senųjų marijampoliečių atminimui / Perpetua Dumšienė // Suvalkija. – 1997, Nr. 4, p. 7-8.
Palaimintojo Arkivyskupo Jurgio Matulaičio namų biblioteka – reikšmingas dvasinės kultūros židinys Kaune / Perpetua Dumšienė // Kauno diena. – 1997, spal. 28, p. 9.
Atrasti pasaulį, pažinti save / Perpetua Dumšienė // Laimės lobis jumyse / sudarytoja Lolita Baziukienė. – Kaunas: L. Baziukienės firma “Gardenija”, 1998, p. 5; bibliogr. p. 109-110.
„Atminties“ darbai ir perspektyvos: [apie „Atminties“ leidyklą ir jos direktorių D. Akstiną] / Perpetua Dumšienė – Iliustr. // Dienovidis. – 1998, kovo 27 – bal. 2 (Nr. 13), p. 12.
„Kas duoda miestui gyvybę?“ / Perpetua Dumšienė // Kauno žinios. – 1999, birž. 4, p. 1.
Pokalbiai po laukine kriauše/ Perpetua Dumšienė // Laiškai lietuviams. – 1998, lapkritis (Nr. 11), p341–343.
Dominikas Petras Akstinas / Kauno apskrities viešoji biblioteka; Aut.: Liudas Dambrauskas, Perpetua Dumšienė, Kazimiera Galaunienė, Ilona Griškonytė, Valentinas Markevičius, Alvydas Samėnas, Aldona Zimnachaitė – Kaunas: KAVB, 1999.
„Į Laisvę!“ fondo bendruomenės vertybės: sauga ir sklaida: [apie fondo Lietuvos filialo surengtą VIII studijų savaitę, Anykščiai] / Perpetua Dumšienė // Kauno žinios. – 1999, liep. 20, p. 4.
Pokalbis po laukine kriauše: [apie lietuvių inteligentiją] / Perpetua Dumšienė // Kauno žinios. – 1999, liep. 21, p. 5.
Lietuvos valstybingumo istorija: [recenzija] / Perpetua Dumšienė – Rec. kn.: Lietuvos užsienio reikalų ministrai (1918–1940). Kaunas: Šviesa, 1999 // Kauno diena. – 1999, rugpj. 16, p. 23.
Poezijos renesansas Suvalkijoj: [apie knygų leidimą Marijampolės rajone] / Perpetua Dumšienė – Iliustr. // Dienovidis. – 1999, spal. 22–lapkr. 4 (Nr. 37/38), p. 12.
Spindulių tavųjų sidabru: [eilėraščiai] / Janina Pricevičiūtė-Kurtinaitienė; [sudarytoja ir redaktorė Perpetua Dumšienė; dailininkė Virginija Melninkaitienė]. – Marijampolė: Piko valanda, 2000.
Naujos knygos apie Lietuvos žemę, gamtą ir augalus: [apie Kauno „Šviesos“ leidyklos išleistas knygas] / Perpatua Dumšienė – Iliustr. // Kauno diena. – 2000, kov. 6, p. 12.
Reanimacijos palatoje: [apie budėjimą prie mirštančiojo] / Perpetua Dumšienė // Psichologija tau. – 2000, Nr. 4, p. 54-55.
Pasitikt Lietuvos ateities: [eilėraščiai] / Justinas Naujokaitis; [sudarė, redagavo, pratarmę parašė Perpetua Dumšienė; iliustravo Pajevonio vidurinės mokyklos dailės būrelio mokiniai ir mokytoja A. Gurinskienė]. – Marijampolė: Piko valanda, 2001.
Gargždų demokratijos pamokos: [apie pokalbį su Gargždų Socialinės rūpybos skyriaus vedėja D. Šeporaitiene, Klaipėdos rajonas] / Milda Bliumenzonienė, Perpetua Dumšienė // Kryžkelė. – 2001, Nr. 2, p. 22-23.
Serija „Kišeninis žinynas“ – mokiniams ir visuomenei / Perpetua Dumšienė // Kauno diena. – 2001, vas. 9, p. 13.
Pajevonio žemės poetas: [apie J. Naujokaičio knygos „Pasitikt Lietuvos ateities“ pristatymą, Pajevonyje, Vilkaviškio rajonas] / Perpetua Dumšienė // Ūkininko patarėjas. – 2001, rugpj. 30, p. 15.
Ant saulės akmens: [eilėraščiai] / Juozas Tumas; [iliustravo Juozas Tumas; redagavo Perpetua Dumšienė]. – Marijampolė: Piko valanda, 2002.
Ožkasvilių kaimo likimas / Juozas Tumas; [sudarė ir parengė spaudai Danutė Vidrinskienė, Zigmantas Vidrinskas, Perpetua Dumšienė; iliustravo Juozas Tumas]. – Marijampolė: Piko valanda, 2002.
Verslo aplinka Marijampolės regione = Environment of business in Marijampolė region: žurnalas-biuletenis / [vyriausioji redaktorė Perpetua Dumšienė]. – Marijampolė: A. Reinikio firma “Piko valanda”, [2003].
Kartojuosi moteriškumo abėcėlę: [eilėraščiai] / Perpetua: [Dumšienė]; [štrichines iliustracijas piešė Aušra Vargonaitė; užrašus ir piešinius ant smėlio kūrė ir fotografavo Juozas Tumas]. – Kaunas: Šviesa, 2004.
„Šviesos“ leidykla: siūlome mokykloms ne tik naujus vadovėlius, bet ir naują jų užsakymo būdą: [pokalbis su rinkodaros direktore R. Smertiniene / kalbėjosi P. Dumšienė] // Dialogas. – 2004, bal. 16, p. 4.
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus Antano Daniliausko biblioteka / Perpetua Dumšienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2004, t. 3, p. 191-194.
Pratybų sąsiuviniai – nemokamai!: [pokalbis su „Šviesos“ leidyklos direktoriumi V. Gadliausku / užrašė Perpetua Dumšienė] // Dialogas. – 2004, spal. 8, p. 12.
Mugės reportažai: sveikinome Saulutės, Vyturėlio, ir Šaltinėlio kartos žmones, susirinkusius į „Šviesos“ leidyklos 60-mečiui skirtą parodą / parengė Perpetua Dumšienė // „Šviesa“: Informacinis leidinys. – 2005, Nr. 15, p. 22-23.
„Šviesos“ leidykla dovanoja kompiuterį: žaidimo [„Užsisakykite leidinių bibliotekoms ir laimėkite kompiuterį“] laimėtoja – Vilkaviškio r. Kybartų K. Donelaičio gimnazijos biblioteka / Perpetua Dumšienė. – Iliustr. // Dialogas. – 2005, lapkr. 11, p. 11.
Nemeskit rožių į jūrą: [eilėraščiai] / Perpetua: [Dumšienė]; [spalvotos iliustracijos Miglės Kosinskaitės ]. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Jono Kuprio fotografijos Kaune: [apie fotografijų parodą „Lietuviai Amerikoje“] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2007, spal. 6, p. 3.
Istorinis klubas „Prūsa“ / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2007, lapkr. 3, p. 7.
Toks gyvenimas: [prisiminimai] / Sigitas Anelauskas; įž., pratarmės ir t. t. autorius Perpetua Dumšienė. – Marijampolė: Piko valanda, 2008.
Sakralaus moteriškumo puoselėtoja: Apie galeriją BALTA / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, vas. 2, p. 3.
Dvi gražiausios tėtušio Juozapo istorijos./ Perpetua Dumšienė // Ūkininko patarėjas. – 2008, vas. 14, p. 14.
Kaip Justinas Pilyponis gavo pirmą honorarą. / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, vas. 23 d., p. 8.
Nedzingė tampa žinoma… Europoje / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, kov. 8, p. 3.
Išeitis, kai nėra išeities: [Apie poetės Danutės Paulauskaitės kūrybą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, liep. 5, p. 2–3.
Žydinčių viržių žemėje. Benedictseno bičiulių klubo kelionė į Daniją: [Apie Lietuvos ir Danijos kultūros ryšius, danų mokslininko ir rašytojo A. M. Benedictseno nuopelnus Lietuvai. Straipsnis iliustruotas autorės nuotraukomis] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, spal. 4, p. 5.
Prisilietimas prie archetipinės energijos: Miglės Kosinskaitės tapybos paroda / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2008, lapkr. 8, p. 6.
Pasaulio tvėrybos vaizdai. Dailininkės Elvyros Kairiūkštytės apžvalginė paroda/ Perpetua Dumšienė: [Rašoma apie prieš metus mirusios dailininkės E. Kairiūkštytės parodą, jos kūrybinio paveldo tvarkymą] // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas.– 2008, gruodžio 20, p. 6-7.
XXVII knygos mėgėjai. / Perpetua Dumšienė: [Iliustr autorės nuotraukomis] // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas.– 2009, saus. 17, p. 7-8; saus. 24, p. 6-7; saus. 31, p. 8.
„Skambėsiu aš žvaigždžių giesme laukuos…”: Apie Dainavos šalies poetą Antaną Kalanavičių. / Perpetua Dumšienė // Dainava. – 2009, Nr. 2, p.40-47.
Dvasiniai Fiuno salos lobiai: [Apie Danijos senjorų gyvenimą, kelionės įspūdžiai. Trumpai paminimi kelionės į Daniją tikslai ir Benediktseno bičiulių klubo veikla] / Perpetua Dumšienė // Meisteris ir Margarita. – 2009, kovas (Nr. 3), p.94-97.
Kristina Griniuvienė: prezidento žmona, visuomenės veikėja / Perpetua Dumšienė // Suvalkietis. – 2009, rugpj. 8, p. 8-9.
Karužiškė tūkstantmetei Lietuvai: akmenys, medžiai, žmonės: [Rašoma apie Karūžiškės dvarą šalia Medvėgalio kalno. Apie Lietuvos kultūrai daug nusipelniusią šeimą – Snieguolę Jurskytę ir Dominyką Akstiną. Apie dvaro savininkų giminės garbingą istoriją ir nelengvą, bet garbingą naujo gyvenimo kūrimą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2009, spal. 10, p. 7; spal. 17, p. 6.
Nuo Gedimino laiškų iki Antano Kalanavičiaus progiesmių: [apie poeto Antano Kalanavičiaus pripažinimą Europoje, jo kūryba besirūpinantį ir ją analizuojantį šveicarų profesorių Jan Peter Locher] / Perpetua Dumšienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2010, t. 4, p. 86-90.
Tūkstantmečio žiedai. Apie gražias pilietines iniciatyvas: [Rašoma apie pilietines iniciatyvas rašyti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui laiškus. Numatomą išleisti laiškų knygą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2010, saus. 23, p. 4, 8; saus. 30, p. 6, 8.
Po Tėviškės dangum: [Rašoma apie dailininkų šeimą: dailininkę, aktyvią visuomenės gyvenimo dalyvę Margaritą Jasilionytę ir jos vyrą – fotomenininką Julių Vaicekauską] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2010, kov. 6, p. 7, 8; kov. 13, p. 8.
Iš Fontano publikacijų: [Rašoma apie pirmąjį Žaliakalnio bendruomenės parengtą kūrybos almanachą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2010, geg. 15, p. 6; geg. 22, p. 8.
Lietuvos totorių padėka Lietuvos valstybei: [Rašoma apie paminklą Vytautui Didžiajam ir 600-osioms Žalgirio mūšio metinėms Lietuvos totorių bendruomenės pastatytam Raižiuose] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2010, liep. 10, p. 4-8.
Marijampolės marijonų gimnazija / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2010, rugs. 18, p. 6-8.
Kelionė į Abchaziją: [Rašoma apie poeto Antano Kalanavičiaus ir publikacijos autorės kelionę į Abchaziją] / Perpetua Dumšienė // Metai. – 2011, Nr. 1, p.119-127.
Paminklas Vytautui Didžiajam ir 600-osioms Žalgirio mūšio metinėms / Perpetua Dumšienė // Lietuvos totoriai. – 2011, Nr. 1/2, p. 1-4.
„Šviesuva”: Mokslas, švietimas, menas, verslas, kultūra: [Rašoma apie „Šviesuvos” asociacijos socialinę, švietėjišką veiklą, paskaitas, meno renginius] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2011, vas. 26, p. 6-7; kov. 6, p. 7-8.
„Visa atnaujinti kalnuose“: [Rašoma apie Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės knygų klubo konferenciją Ciuriche ir kelionę „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje”] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2011, geg. 28, p. 5-7; birž. 4, p. 7-8.
Tiesos ieškojimo energija / Ignas Skaisčiūnas: [Perpetua Dumšienė] // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2011, spal. 1, p. 1.
Baltais lino keliais: [Rašoma apie tautodailininkę Liuciją Kudžmienę ir jos kūrybą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2011, gruod. 10, p. 4.
Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių. / Perpetua Dumšienė; [menimės fotografijos Juliaus Vaicekausko]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Epochų sąskambis Židikuose: kelionės po Lietuvos mokyklas pagal projekto Aukštosios kultūros impulsai programą / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2012, gruod. 1, p. 4-8.
Atokios stotys 2013: eilėraščiai; [trečiasis poezijos almanachas, viena autorių Perpetua Dumšienė] / redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2013, p. 163-173.
Braidžiojau šiandien: [eil.] / Perpetua Dumšienė // Mūsų miestas prie Šešupės / Romas Linionis. – Marijampolė: Piko valanda, 2013, [puslapis nenumeruotas].
Perpetua Dumšienė: [eilėraščiai, versti į rusų kalbą Olgos Riabininos Šermukšnienės, su trumpa kūrybine biografija ir autorės nuotrauka, almanacho sudarytojas – Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus narys Galimas Sitdykovas] // Каунасский литературный алъманах. – Каунас: Русский литературный кпуб им. Г. Державина, 2013, p. 61-63.
Europinio mąsto asmenybės: Mykolo Kleopo Oginskio (1765 – 1833) atminimas Florencijoje // Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2013, birž. 15, p. 4, 5, 8.
Iš rankraščio, rasto nekalendorinių šventųjų beatifikacijos byloje / Perpetua Dumšienė // Naujoji Romuva. – 2013, Nr. 2, p. 87-88.
Prezidento žmona Kristina Arsaitė-Grinienė / Perpetua Dumšienė // Fontanas: Žaliakalnio kultūros almanachas / redakcinė kolegija: Alfas Pakėnas – redaktorius … [et al.]. – Kaunas: Bendruomenės centras “Žaliakalnio aušra”, 2013, Nr. 2, p. 25-29.
Pašauktas žydėti: apie dailininką ir rašytoją Gvidą Lataką / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2013, gruod. 28, p. 4, 5.
Atokios stotys 2014: eilėraščiai: [Ketvirtasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas, kuriame įtraukti ir P. Dumšienės eil.] / sudarė Vytautas Kaziela; viršelis Gvido Latako. – Utena: Kamonada, 2014, p. 185-194.
„Čia prasideda žodžio tėvynė …“: [apie poetės Danutės Paulauskaitės kūrybą] / Perpetua Dumšienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2014, t. 5, p. 329-338.
Sušvieski saule: žurnalistų vieno eilėraščio knyga; skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui: [Antroji Lietuvos žurnalistų poezijos knyga, kurioje įtrauktas ir P. Dumšienės eilėraštis] / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija; [redaktorius sudarytojas Vytautas Žeimantas]. – Vilnius: Lietuvos žurnalistų sąjunga, 2014, p. 37-38.
Knygos šviesos pakylėti: [apie paminklo Pranui Vaičaičiui atidengimą Sintautuose] / Perpetua Dumšienė // Šalis ta Lietuva vadinas: Esė, straipsniai apie poetą Praną Vaičaitį. – Kaunas: Vidmanto Staniulio knygynas, 2014.
Vytauto Didžiojo universitetas įteikė regalija garbės daktarams: [Garbės daktarų regalijos buvo įteiktos diplomatui Vygandui Ušackui ir mokslininkui bei rašytojui Kaziui Almenui] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2014, kov. 29, p. 7.
Ne viskas sutemose žuvo: apie Putino kūrybos studijas Vilniaus universitete. / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2014, bal. 12, p. 2-3.
Lietuvos žvalgyba ( 1918–1940 ): [ Pristatoma Arvydo Anušausko knyga „Lietuvos žvalgyba (1918–1940)] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2014, bal. 19, p. 7.
Ąžuolai artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2014, liep. 12, p. 5, 8.
Ąžuolai artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) / Perpetua Dumšienė // Mūsų girios. – 2014, Nr. 8, p. 34-35.
Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis – jungtis tarp mokslo ir verslo / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2014, gruod. 6, p.6, 7.
Dvi saujos laiko: eilėraščių rinktinė / Antanas Kalanavičius; [sudarytojai Perpetua Dumšienė, Rimvydas Stankevičius]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Vargonų koncertas Florencijoje: [apsakymas] / Perpetua Dumšienė // Literatūra ir menas. – 2015, saus. 30 (Nr. 5), p. 32-34.
Spaudos draudimo panaikinimo 111 metinės / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2015, geg. 2, p. 5; geg. 9, p. 2-8.
Nepasiduodantis neatsakingiems civilizacijos žaidimams: poetui Antanui Kalanavičiui – 70 / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2015, birž. 27, p. 3-4.
Atžalynas Basanavičynėje: apie Sūduvos mėgėjų teatro festivalį / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2015, rugs. 26, p. 5.
Ar paveldimas piletiškumo genas: [Dokumentinė eseistika, publikacijų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui. Pasakojimų centre žymaus Lietuvos švietimo, kultūros ir politikos veikėjo Antano Daniliausko gyvenimas ir darbai] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2016, liep. 16, p. 6; rugs. 3, p. 2; rugs. 10, p. 6; rugs. 17, p. 7; rugs. 24, p. 7.
Sibiro istorijos: [Dokumentinė eseistika, publikacijų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2016, lapkr. 19, p. 2-3; gruod. 3, p. 2; gruod. 10, p. 7; gruod. 17, p. 7; gruod. 24, p. 7; gruod. 31, p. 6.
Perpetua Dumšienė: [eil., kūrybinė biogr., nuotr., vertė O. Riabinina-Šermukšnienė, almanacho sudarytojas Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus narys Galimas Sitdykovas] // Каунасский литературный алъманах. – Каунас: Русский литературный кпуб им. Г. Державина, 2017, p. 94-96.
„Būtų gerai, jei kas pasakytų, kad aš tėvynei reikalingas“: [Apie dailininką Algirdą Pakeliūną, pirmojo „Nemuno” numerio provizorinio maketo kūrėją, dirbusį „Nemuno” redakcijoje] / Perpetua Dumšienė // Nemunas. – 2017, Nr. 4, p. 14-15.
1941 metai: didžiosios ir asmeninės istorijos sankirtos: [Dokumentinė eseistika, publikacijų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2017, bal. 15, p. 2; bal. 22, p. 7; bal. 29, p. 7; geg. 8, p. 7-8.
Su mirtimi teko žaisti šachmatais: pokario istorijos: [Netikėtas pasakojimo veikėjo susidūrimas su Petru Raslanu ( vadinamu „Rainių budeliu” ), neišvengiamos šachmatų partijos su juo] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2017, rugs. 9, p. 3; rugs. 16, p. 7-8; rugs. 23, p. 7-8.
Viena dokumentinė ir truputį detektyvinė istorija iš spaudos draudimo panaikinimo laikų: asmeninės ir didžiosios istorijos sankirtos / Perpetua Dumšienė // XXVII knygos mėgėjų metraštis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija; Vidmanto Staniulio knygynas, 2018, t. 6, p. 20-29.
Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos įteikimo iškilmės: [Vinco Mykolaičio –Putino tėviškės sodyboje Pilotiškėse, Prienų rajone. 2018 metų premijos laureatas literatūros mokslininkas Eugenijus Žmuida] // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2018, liep. 7, p. 3-8.
Tautos atmintis: Adolfo Ramanausko-Vanago šimtmečio minėjimas Nedzingėje / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2018, rugs. 22, p. 3-8.
Lietuvybės ir kultūros puoselėtojai lietuviškose mokyklose Baltarusijoje / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2018, lapkr. 22, p. 2; gruod. 1, p. 3; gruod. 8, p. 2; gruod. 15, p. 2-3; gruod. 22, p. 6-7.
Vasara su ąžuolais: [Dokumentinė kultūros publicistika apie retus Lietuvos ąžuolus, pripažintus gamtos paminklais. Pasakojimo centre žinomas mokslininkas, urėdas, Žemės ūkio akademijos arboretumo vedėjas, garsus ąžuolų klonuotojas Juozas Girinas] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2019, birž. 15, p. 6; birž. 22, p. 7; birž. 29, p. 7-8; liep. 6, p. 6, 8.
Dvasiniai Fribūro vaikai: Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2019, spal. 5, p. 2-3.
„Šiame pasaulyje niekas nedingsta, niekas nenueina veltui“: Apolonija Dalevskytė-Sierakauskienė „Atsiminimai“: [Apie 1963 metų sukilimo didvyrių iškilmingą perlaidojimą, jų garbei skirtą parodą „Pažadinti”, Rasų kapinių sukilėlių koplyčią ir autentišką istoriją Sierakauskienės „Atsiminimuose”] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2019, gruod. 28, p. 2-3; 2020, saus. 4, p. 2, 8.
Pavasaris paukščių šaly: [Dokumentinė kultūros publicistika apie Žuvinto biosferos rezervatą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2020, geg. 2, p. 4, 7; geg. 9, p. 4.
Neramus rugsėjis: kada mokytojas tampa švietėju: [Dokumentinė publicistika apie lietuviškas mokyklas Baltarusijoje. Pasakojimo centre mokytoja Angelė Valienė] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2020, rugs. 12, p. 2, 8.
Vilniaus katedros chorų šventėje apsilankius: mano Viešpatie, Dieve tiesos: [Kultūros publicistika apie Katedros chorus ir lietuvių disidentus – chorinių kūrinių kūrėjus] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2020, lapkr. 28, p. 4, 8.
Vydūno pamiltas Pajūrgiris / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2021, saus. 23, p. 5, 8; saus. 30, p. 5, 8; vas. 6, p. 3, 8; vas. 13, p. 4, 8.; vas. 20, p. 5; vas. 27, p. 5, 8.
Perpetua Dumšienė: [kūryba] // Ačiū Tau, Žeme: žurnalistų dainos. Skiriama Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 100-mečiui / sudarytojas, redaktorius Vytautas Žeimantas. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2022, p. 81-85.
Ar paveldimas pilietiškumo genas? / Perpetua Dumšienė; [knygos viršelio dailininkė Margarita Jasilionytė]. – Marijampolė: Idėja plius, 2023.
Apie naują knygą „Ar paveldimas pilietiškumo genas ?“: [Autorė apie knygos ištakas, žanrą, tematiką, kūrybinės komandos darbą] / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2023, spal. 7, p. 3.
Meno profesionalai keliauja po Lietuvą: dailininko Alberto Gursko parodą aplankius / Perpetua Dumšienė // Draugas: šeštadieninis Meno, mokslo ir literatūros priedas. – 2023, lapkr. 11, p. 2-3.

Parengta pagal:
XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščių medžiagą, straipsnius: Perpetua Dumšienė: Žurnalistė, raštytoja, gavusi Vaižganto premiją už poeto Antano Kalanavičiaus kūrybos publikavimą ir sklaidą / parengė Laimutė Cibulskienė // Lietuvos aidas. – 2012, birž. 5, priedas „Kultūra-menas“, p. 1.; Meniškas pokalbis su Vaižganto premijos laureate Perpetua Dumšiene / kalbino žurnalistas Gerimantas Statinis. 2012 09 30 // http://www.lzs.lt/lt/naujienos/savaites_tema/archive/p30/meniskas_pokalbis_su_vaizganto_premijos_laureate_perpetua_dumsiene.html

Iliustr.:
Perpetua Dumšienė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo prie straipsnio: Žurnalistė, raštytoja, gavusi Vaižganto premiją už poeto Antano Kalanavičiaus kūrybos publikavimą ir sklaidą / parengė Laimutė Cibulskienė // Lietuvos aidas. – 2012, birž. 5, priedas „Kultūra-menas“, p. 1.
Perpetua Dumšienė, Vaižganto premijos laureatė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo. 2012 09 22.
Perpetua Dumšienė su XXVII knygos mėgėjų draugijos nariais D. Akstinu, H. Kebeikiu, V. Beresniovu ir V. Kubiliumi. Nuotrauka iš asmeninio archyvo. 2012.

dumsiene_perpetua_su_dakstinu_hkebeikiu_vberesniovu_vkubiliumi_2012 dumsiene_perpetua_apdovanota_vaižganto_premija_2012_09_22