Juozas Paknys

paknys_juozas_LMAVB_RSS-Fg1-235

Ekonomistas, bankininkas, valstybės kontrolės ir finansų, bei politikos veikėjas Juozas Paknys (1883 09 23 Pakniškių vienkiemyje, prie Jūžintų – 1948 01 03 Reutlingen,Vokietija) buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo jos įsteigimo 1931 m. iki 1940 m., kaip steigėjas pasirašė Draugijos įstatuose, buvo pirmuoju Draugijos pirmininko pavaduotoju (1931–1933 m.), joje turėjo aštuntą numerį, pasižymėjo kaip daugelio Draugijos darbų ir iniciatyvų finansinis rėmėjas, tačiau jos veikloje aktyviai nedalyvavo.
Juozas Paknys buvo socialdemokratų partijos veikėjas, bendradarbiavo LSDP spaudoje, administravo laikraštį „Darbo balsas“, 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis, nuo 1919 pradžios Maitinimo ir viešųjų darbų ministerijos valdytojas, po to socialinės apsaugos ir darbo ministras 1919 04 12–1919 10 07.
Nuo 1919 m. lapkričio mėn. Valstybės kontrolės steigėjas ir direktorius, vėliau Finansų, prekybos ir pramonės viceministras. 1922 m. Vlado Jurgučio pakviestas, įėjo į Lietuvos banko valdybą, kaip vienas geriausių bankininkų praktikų ir dirbo joje iki 1940 m.
1926–1939 m. – Lietuvos banko valdytojo pavaduotojas, faktiškai nuo 1929 m. (atsistatydinus Vl. Jurgučiui) LB valdytojas, nuo 1939 m. iki 1940 m. – oficialus valdytojas. Jo parašas buvo ant visų Lietuvos Respublikos banknotų, jam vadovaujant, litas tapo tvirčiausia valiuta Europoje. Visas jėgas skyręs Lietuvos bankui, įvairių draugijų ir organizacijų (Lietuvos ūkiui tirti draugija, ekonominių studijų draugija ir kt.) veikloje dalyvavo tik formaliai.
1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės finansų viceministras, Lietuvos banko valdytojas. Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis, prisidėjo prie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto kūrimo, vadovavo jo komisijoms, organizavo lėšų komitetui rinkimą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1945 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos, nuo 1946 m. Lietuvos socialdemokratų partijos užsienio delegatūros centro komiteto narys.

Apdovanojimai:
LDK Gedimino III laipsnio ordinas (1928 05 15), Lietuvos Nepriklausomybës medalis ir Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinas.

Literatūra:
Kraštiečiai – Lietuvos valstybės kūrėjai. Juozas Paknys / Rokiškio krašto istorijos skyriaus vedėja Laima Skardžienė // https://www.muziejusrokiskyje.lt/krastieciai-lietuvos-valstybes-kurejai-juozas-paknys
Mažakalbis Juozas Paknys – ketvirtasis Lietuvos banko valdytojas / Vladas Terleckas // Pinigų studijos. – 2000, Nr. 4, p. 69-79.
Mažakalbis Juozas Paknys / Vladas Terleckas // Lietuvos bankininkai: Gyvenimų ir darbų pėdsakai, 1918–1940 / Vladas Terleckas. – Vilnius: Lietuvos banko leidybos ir poligrafijos skyrius, 2001, p. 58-78.

Iliustr.:
Juozas Paknys: portr. Foto atelje „Zinaida“. Kaunas. 4 deš. LMAVB. RSS Fg1-235.
Juozas Paknys // Lietuvos bankas, 1922–1932. – Kaunas: [s. n.], 1932, įklij.

paknys_juozas_lietuvos_bankas_pirmas_desimtmetis_kaunas_1932_p27