Kęstutis Morkūnas

morkūnas_kęstutis_2024_04_12

Bibliofilas, atvirukų kolekcionierius Kęstutis Morkūnas (g. 1951 10 09 Kaune) buvo vienas XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorių, jos narys 1993–2000. Asmeninės bibliotekos knygoms turėjo ekslibrisą, sukurtą dail. G. Pempės. Draugijos veikloje aktyviai nedalyvavo ir 2000 buvo patenkintas K. Morkūno prašymas išbraukti jį iš Draugijos narių.

Bibliografija:
Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis / Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas. – Vilnius: Mintis, 1991.
Kauno atvirukai: 1918–1940. Katalogas / Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas; [Dailininkas Arūnas Prelgauskas, į anglų kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė, į vokiečių kalbą vertė Nijolė Jankauskienė]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001.
Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas: [leidinyje nurodyta nemažai atvirukų, buvusių Kęstučio Morkūno kolekcijoje] / Aldona Zimnachaitė. – Kaunas: Atmintis, 2001.
Apie naują leidinį „Kauno atvirukai 1918–1940“: [recenzija] / Nijolė Tolvaišienė. – Rec. kn.: Kauno atvirukai, 1918-1940: katalogas / Algimantas Miškinis, Kęstutis Morkūnas; [į anglų kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė, į vokiečių kalbą vertė Nijolė Jankauskienė]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001 // Kauno istorijos metraštis. – Kaunas: VDU, 2002, t. 3, p. 374-376.
Tarpukario atvirukai tapo Kauno istorijos šaltiniu / Iveta Skliutaitė; nuotr. iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos leidinio “Kauno atvirukai” // Laikinoji sostinė. – 2007, gruod. 1, p. 13.
Kaunas atvirukuose, 1899–1915 / sudarytojai Vaidotas Ščiaponis, Dalia Keršytė: [leidinyje panaudoti ir atvirukų kolekcininko Kęstučio Morkūno atvirukai]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2023.

Iliustr.:
Ex libris Kęstučio Morkūno / Dail. G. Pempė // Laikas gyvena knygose / sudarė Dalia Poškienė; redagavo Laimonas Inis. – Kaunas: XXVII knygos mėgėjų draugija, 2019, p. 54.
Kęstutis Morkūnas. 2024 04 12.

morkunas_kestutis_ekslibrisas_dail_g_pempe_laikas_gyvena_knygose_2019_p54