Žurnalistų parengto almanacho rusų kalba pristatymas

1

Dalia POŠKIENĖ, LŽS narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

Vasaros pradžioje pasirodė nauja knyga – G.Deržavino rusų literatūros klubas išleido „Kauno literatūrinį Almanachą 2017“ (rusų kalba). Leidinys skirtas G. Deržavino klubo įkūrimo dešimtmečiui.


Tai jau ketvirtoji knyga, apimanti daugiau kaip 60 autorių. Pirmasis almanacho numeris pasirodė tik klubui pradėjus veikti – 2008 metais. Suburta kūrėjų komanda parengė ne tik rusų kalba rašančių kūrybą, bet ir lietuvių bei kitų tautybių literatus, dailininkus. Leidiniuose pristatoma ir poetų, rašytojų Stanislovo Abromavičiaus, Vlado Vaitkevičiaus kūryba. Jie pateikė ne tik savo kūrybą, bet išvertė į rusų kalbą nemažai kolegų darbų.

2

Džiugu, kad 2017 metų almanache kūrybą pristato keturi LŽS nariai – Galim Sitdykov (nuotraukoje), Perpetua Dumšienė, Dalia Poškienė, Vladimiras Beresniovas (Vlaber). Pastarasis – knygos dailininkas. Vladimiras  sukūrė viršelį, iliustravo visų autorių publikacijas.

XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai – Vladimiras Beresniovas, Perpetua Dumšienė, Dalia Poškienė, Henrikas Kebeikis.

Almanacho sutiktuvėse – literatūros ir muzikos vakare ir  dešimtajame klubo gimtadienyje dalyvavo Rusų bendruomenių nariai, LUMA narės.

G. Deržavino klubo pirmininkas Galim Sitdykov apžvelgė nueitą kelią, papasakojo apie rengiamus muzikos, literatūros vakarus Kitų tautų kultūrų centre bei šiais metais Tautinių mažumų departameto dalinai finansuojamą projektą „Mus vienija poezija ir muzika“.

Knygos leidybos rėmėjai, autoriai skaitė savo kūrybą. Klubo siela – suburto ansamblio „Melodija“ vadovė Rima Kazėnienė ne tik rašo, dainuoja, kuria muzika, bet ir puiki muzikinių vakarų organizatorė, dainų įvairiomis kalbomis atlikėja.

Drauge su jaunu, talentingu daininiku, chorvedžiu Arvydu Paulausku atliko autorinius kūrinius. Jų duetą papildė daugelio konkursų laureatė – poetė, kompozitorė, dainininkė Natalija Tereščenko.

3

Solidžią knygą išleido spaustuvė “Morkūnas ir Ko“. Knyga į vasarą palydėta LUMA asociacijos, kuriai šiais metais taip pat skirtas dalinis Tautinių mažumų departamento  finansavimas projektui “Pietryčių ir kitų Lietuvos regionų sociokultūrinių problemų mažinimas“, iniaciatyva.

Per kultūros, švietimo istoriją ir kūrybą atskleidžiama Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų ir bendrijų kultūrinė draugystė.

Apie tai renginyje Lietuvos švietimo istorijos muziejuje kalbėjo šio straipsnio autorė LUMA prezidentė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė
Nuotr. Vladimiro Beresniovo.