logo

Kvietimas

Juozo Tumo-Vaižganto muziejus kviečia į Vaižganto metų atidarymo renginį

„Labas rytas, Vaižgante!“,

Sausio 27 d., sekmadienį, Aleksoto g. 10-4

10.30 Šv. Mišios šv.Jurgio bažnyčioje.

12.00 Literatūrinis rytmetis Vaižganto muziejuje. Dalyvauja aktorė Olita Dautartaitė, Vaižganto premijos laureatė Perpetua Dumšienė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė, rašytojas Laimonas Inis, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis.

13.30 XXVII knygos mėgėjų draugijos visuotinis – rinkiminis ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Pirmininkės Dalios Poškienės ataskaita.

2. Iždininko Juozo Rimkaus ataskaita.

3. Revizijos komisijos pirm. Vladimiro Beresniovo ataskaita.

4. Valdybos narių, Draugijos narių pasisakymai.

5. Naujos Valdybos rinkimai.

6. Pirmininko rinkimai.

7. Einamieji klausimai,

7.1. Dėl Draugijos narių sąrašo.

7.2. Dėl XXV knygos šventės.

7.3 2019 metų plano tvirtinimas.

Draugijos narių dalyvavimas – būtinas. Negalintys dalyvauti dėl rimtų (pateisinamų) priežasčių – raštu atsiunčia įgaliojimą su pasiūlymais, įgaliotojo duomenimis.

Draugijos pirmininkė Dalia Poškienė

dposkiene@gmail.com

8-688 39 781