XXVII KNYGYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS NARIAI VAIŽGANTO MUZIEJUJE

„Labas rytas, Vaižgante!“

2019-ieji – lietuvių literatūros klasiko Vaižganto metai. Juozas Tumas-Vaižgantas buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos vienu iš steigėju, iždininku ir aktyviu jos nariu.

Pirmąjį šių metų renginį Draugija pradėjo renginiu „Labas rytas, Vaižgante!“ Šv. Jurgio konvente gvardijonas, Draugijos narys Saulius Paulius Bytautas OFM kartu su kitais broliais pranciškonais aukojo mišias už kanauninką ir rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus, į Amžinybę išėjusius XXVII knygos mėgėjų draugijos narius nuo Draugijos atkūrimo.

Vaižganto metų atidarymo renginys vyko Vaižganto memorialiniame bute – muziejuje. Svečiai iš Vilniaus, Marijampolės, Kauno – Lietuvai pagražinti ir XXVII knygos mėgėjų draugijų nariai, didelis būrys kauniečių muziejaus bičiulių vos tilpo.

Renginį sena liaudies giesme apie liną – lietuvio maitintoją ir rengėją – pradėjo etnologė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė. Ji tarsi prikėlė, pažadino Vaižgantą jo gražiam jubiliejui – 150-ajam gimtadieniui, jo kūrybos ir žmogiškųjų idėjų atgimimui. Priminė apie Vaižganto bendravimą su Julija Dvarionaite ir pamokė dainuoti Aukštaitiškas sutartines.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A. Pakėnas ir L. Inis

Neparastai ir džiugiai svečius nuteikė aktorė Olita Dautartaitė skaitydama Vaižgantui dedikuotus kūrinius ir paties klasiko kūrybą, laiškus.

Apie Vaižganto kunigavimą Mosėdyje, ten sklandžiusias legendas apie jauną, žemaičių pamėgtą kunigą kalbėjo rašytojas, Draugijos leidinių redaktorius, žurnalistas Laimonas Inis, padovanojęs muziejui jau senokai surinktus kelių autorių atsiminimus apie kunigą Tumą, publikuotus spaudoje savo straipsnius ir memuaristikos, esė knygą „Paukščiai vėjyje“.

Vaižganto premijos laureatė, žurnalistė Perpetua Dumšienė pabrėžė Vaižganto švietėjišką nusiteikimą ir teigė, kad Draugija Vaižganto metais turi skirti aktyviau susitikimams su mokiniais, kultūros visuomene, organizuoti renginius mokyklose, bibliotekose, muziejuose.

Savitai ir įdomiai mintimis apie tautą, visuomenę, kūrėją dalinosi akademikas Romualdas Grigas. Kažin, ar kas iš mūsų rašytojų yra taip glaudžiai ir neatskiriamai suaugęs su savo krašto gamta, su savo tėvų žeme, su savo piliakalniais ir visa kultūra, kaip Juozas Tumas-Vaižgantas? Labai ryški, savita ir plati asmenybė,“ kalbėjo akademikas. Jo žodžiais Vaižgantas – mūsų kultūros piliakalnis ir aukštaičių žemės sulčių išaugintas Lietuvai rašytojas, romantikas, visuomenės veikėjas, įžvalgus politikas…

Apie Vaižganto atminimo įamžinimą, apie Jo – kūrėjo palikimą kalbėjo ir prisiminimais dalijosi marijampoliečiai, Sūduvos krašto tyrinėtojai istorikas Kęstutis Subačius, rašytojas Justinas Sajauskas. Vaižganto metams rengiamą literatūrinę-muzikinę programą pristatė F. Bortkevičienės Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Danutė Marcinkevičienė

Vaižganto gyvenimui, kūrybai skirta Danutės Marcinkevičienės knyga „Buvo mylimi – teliks neužmiršti…“, apie kurią autorė kalbėjo renginyje. Vaižgantas buvo ne tik vienas iš XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrėjų, bet ir Lietuvai pagražinti draugijos steigėjas. Apie šios Draugijos veiklą ir metų planus pasakojo Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis.

XXVII knygos mėgėjų draugija Vaižganto metus sutikti, įprasminti Jo atminimą pradėjo dar 2018 metais. Įkurtas fondas Vaižganto paminklo pastatymui, ruošiama A. Pakėno knyga. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Retų ir senų leidinių skyriuje, rengiama dokumentikos paroda.

Ypatingai svarbūs šie metai Vaižganto muziejui. Jo vadovas Alfas Pakėnas priminė, jog čia, šiame autentiškame bute – muziejuje, viskas byloja apie jo gyvenimą, kūrybą, čia ne kartą buvo minėta Vaižganto – Draugijos nario veikla, bendrystė su Petru Klimu, kitais. Todėl 1933 metais jam mirus, šios Draugijos žmonės labai prasmingai įamžino visų mylimo kunigo ir rašytojo atminimą: 1935 metais išleido gražią knygą Milžinų dvasios, kurią puošė žinomo dailininko Antano Kučo iliustracijos. Knygoje buvo išspausdinti patys gražiausi fragmentai iš Pragiedrulių. Tituliniame puslapyje skaitome dedikaciją Vaižgantui, kupiną šviesaus gedulo ir meilės šiam žmogui:

Šviesusis ir skaistusis

VAIZDE,

mūsų nary, mūsų būrelio gaivintojau,

JUOZAI VAIŽGANTE TUMAI,

lydėdami Tavo žemiškus palaikus be vainiko,

pasižadėjome supinti jį iš Tavo kūrybos žiedų.

Kiek sugebėdami dabar ir darome tai.

XXVII KNYGOS MĖGĖJAI

Po renginio įvyko XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinkta nauja Valdyba, kitai trejų metų kadencijai pirmininke išrinkta Dalia Poškienė.

Draugija šiuos metus skirs Lietuvą ir lietuvius mylėjusio Vaižganto atminimo įprasminimui, knygos kūrėjams ir puoselėtojams.

Parengė

Dalia Poškienė

Nuotraukos – Juozo Dingelio, Gedimino Zemlicko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Juozas Dingelis, Olita Dautartaitė, Dalia Poškienė
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kęstutis Subačius pas Vaižgantą
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vladimiras Beresniovas ir Domas Akstinas
XXVII KMD nariai šv. Jurgio konvente, po šv. Mišių už Draugijos narius
XXVII Knygos mėgėjų draugijos nariai šv. Jurgio konvente, po šv. Mišių už Draugijos narius
XXVII KNYGYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS NARIAI VAIŽGANTO MUZIEJUJE
XXVII Knygygos mėgėjų draugijos nariai Vaižganto muziejuje