XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai su rašytoju L.Iniu nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje_2

Gyvenimas kaip paukščio skrydis

Gyvenimas kaip paukščio skrydis
Apie renginį Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

2020 m. sausio 27 d. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtas literatūrinis istorinis vakaras „Laikas gyvena knygose“, skirtas XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 90-mečiui. Vakaro programoje – Draugijos leidinių pristatymas, rašytojo, žurnalisto ir redaktoriaus Laimono Inio literatūros valanda „Gyvenimas kaip paukščio skrydis“. Neatsitiktinai pasirinkta ši data. Renginio organizatoriai – XXVII knygos mėgėjų draugija šiais metais lapkričio mėn. minės įkūrimo 90 metines, o birželį – atkurtosios Draugijos 27. Nuo pat pirmojo susirinkimo kasmet sausio 27 d. rengiami visuotiniai susirinkimai, konferencijos. Tęsant pirmtakų veiklą, Draugija puoselėja dailiosios knygos leidybos, knygos kultūros tradicijas. Atkurtoji draugija tapo tarptautine, išsiplėtė jos veikla. Surengtos 25 tarptautinės knygos šventės „Laikas gyvena knygose“, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, tarptautinės konferencijos Šveicarijoje, Kaliningrade, Sankt Peterburge. Draugijos veikla pristatyta ir JAV, S. Balzeko muziejuje. Paminėti ir 2019 metų pasiekimai: apie tai byloja Gabrielės Petkevičaitės -Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominacija Domui Akstinui, Vaižganto litertūrinė premija Alfui Pakėnui, Marijampolės Garbės piliečio vardas Beatričei Kleizaitei -Vasaris ir kt.

Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje saugoma nemažai pirmtakų – Draugijos narių kolekcijų, archyvų. Turtinga ir ženkli veikla buvo dailiosios knygos leidybos srityje. Šiais metais minime vieno iš steigėjų Pauliaus Galaunės metus. Praėjusiais metais minėjome Vaižganto metus, o kan. J.Tumas Vaižgantas buvo t.p. prie Draugijos ištakų.

Gausiai susirinkusius į M. Mažvydo biblioteką maloniai nuteikė Vladimiro Beresniovo (Vlaber) knygų iliustracijų paroda ir Draugijos leidinių paroda. Garbių svečių tarpe – akademikas Antanas Buračas, 95 metų jubiliejų šiais metais sutikusi buvusi Draugijos pirmininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, rašytojo Laimono Inio plunksnos kolegos – „Santaros“ žurnalo vyr. redaktorius Romualdas Norkus ir kiti.

Vlaberis su rašytoju L.Iniu prie parodos LNB      Rašytojo L.Inio kūrybos vakaras Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje 2020 sausio 27

Rašytoją pas vilniečius atlydėję XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai dar vadina jį ir Draugijos leidinių redaktoriumi. Jo rankų ir akių palydėti Metraščio tomai IV, V, VI, apie 10 kitų leidinių. Rašytojo kūrybą pristatė Vytautas Gocentas, o ištraukas iš knygų „Paukščiai vėjyje“, „Milžino kalvos paunksmėje“ skaitė lumietė Vilma Urniežiūtė. Apie L.Inio kūrybą kalbėjo Pasaulio lietuvių centro vadovas Valdas Kubilius.

Visi laukė naujausios knygos „Dangaus Šulinys“. Nesuskubome, užtruko spaustuvės darbai, bet autorius pristatė ją gan plačiai ir knyga taps dar labiau laukiamesnė. Knyga skirta Žemaitijai. Pirmoje knygos dalyje autorius rašo apie šio krašto priešistoriję, pagoniškojo tikėjimo, krikšto, kovų su kryžiuočiais laikus, lyriniais vaizdais tarsi apdainuoja meilę savo kraštui, gamtai, atskleisdamas žmonių tarpusavio santykius, aukštindamas meilės jėgą, nepalaužiamą drąsą ir išminties galią.

Antroji knygos dalis skirta žemaičių rašytojams, istorikams, kunigams, žinomiems ir kartais jau pamirštiems šviesuoliams. Gyvais vaizdais autorius aprašo S. Daukanto, S. Valiūno, A. Vienožinskio, Šatrijos Raganos, Žemaitės, K. Praniauskaitės, L. Jucevičiaus ir kitų gyvenimo, veiklos ir kūrybos epizodus. Knyga iliustruota žemaičių dailininkų išeivių kūriniais iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris Menų galerijos Marijampolėje. Rašytojas padėkojo garbiajai Beatričei Kleizaitei-Vasaris už galimybę prisiliesti prie žymių dailininkų darbų ir juos spausdinti knygoje. Klausantis L. Inio pasakojimų apie naująją knygą ir jos herojus, apie istorinių, biografinių faktų rinkimą lankant Žemaičių žemę ir jos žmones, tarsi keliavome kartu į Laižuvą, kur kunigavo Vaižgantas, į Židikus pas Šatrijos Raganą ar Užventį, Ušnėnus, į atokiausius miestelius ir kaimus.

Dangaus Šulinys naujos L.Inio knygos viršelis             R.Norkus ir kt spaudos bendradarbiai

Džiugino nuoširdžios bendrystės akimirkomis su į Lietuvą atvykusia LUMA Garbės nare, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstove, Šveicarijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininke, Ciuricho Lietuviškos knygos klubo vadove Jūrate Caspersen. Meninę programą, kurios iniciatorė vilnietė LUMA narė Alma Morkuvienė, dovanojo LPS Vilniaus miesto bendrijos choras „Antakalnio Bočiai“ (meno vadovas Juozas Eimanavičius, choro koordinatorė Rima Povilėnienė).

Parengė
Dalia Poškienė
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė
LŽS narė