Poezijos popietė

XXVII knygos mėgėjų draugijos, Pasaulio lietuvių centro, LUMA ir Šv. Jurgio konvento organizuojami renginiai Šv. Jurgio konvente (kiemelyje, konferencijų salėje).

Liepos 26 d. 14 val. Šv. Jurgio bažnyčioje (Papilio g. 9) vyks popietė, skirta Poezijos pavasario festivalio renginių ciklui. Poezijos valandoje dalyvaus poetai Vladas Vaitkevičius, Alfas Pakėnas, LUMA poetės žurnalistė Perpetua Dumšienė, prof. Jūratė Jankauskienė, Ilona Katiliūtė, skaitovė Vilma Urniežiūtė, aktorius Petras Venslovas. Klausysimės naujausių eilėraščių, paminėsime jubiliejinius Pauliaus Širvio ir Vlado Šlaito gimtadienius.
Renginio vedėjas Alfas Pakėnas.

Organizatoriai:
Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. Saulius Paulius Bytautas OFM
XXVII knygos mėgėjų draugija
LUMA Kauno skyrius
Pasaulio lietuvių centras maloniai kviečia

Iki malonių susitikimų vasaroje su knyga.