LR Kultūros ministerijoje garbės ženklo Nešk savo šviesą ir tikėk įteikimas

LR Kultūros ministerijos aukščiausias apdovanojimas Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – Sigitui Šamborskiui

2021 m. spalio 8 d. LR Kultūros ministerijoje įteikti aukščiausi apdovanojimai – Garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Šešių laureatų tarpe – XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Iškilmingoje ceremonijoje Sigitas sake: Kai beveik užgeso viltis toliau veikti vardan lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo Karaliaučiaus srityje, Lietuvos kultūros ministerija man sako: Nešk savo šviesą ir tikėk!.

Sigitas Šamborskis, įteiktas Garbės ženklas

Sveikiname Sigitą Šamborskį Tai, kad įvertinta daugiau kaip trisdešimt metų veikla už ilgametę, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę, švietėjišką veiklą Lietuvoje ir etninėse lietuvių žemėse ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir švietimui, matome, kad tokia neatlygintina veikla, tikėjimas neliko nepastebėtas. Džiaugiamės ir sveikiname Sigitą Šamborskį su tokiu garbingu apdovanojimu.

Sveikindamas laureatus, LR Kultūros ministras Simonas Kairys linkėjo: „Jūs liudijate, kad šviesa ir tikėjimas gelbsti net ir sudėtingiausiomis aplinkybėmis. “Nešk savo šviesą ir tikėk” yra ne tik garbės, bet ir bendrystės ženklas. Tai ženklas, kad esate ne tik girdimi, matomi ir jaučiami – estae vertinami ir mylimi. Tai ženklas, kad nelengvame kelyje yra kas palaiko ir Jūsų nešulį, ir Jūsų tikėjimą. Tegu ir palaikymo, ir šviesos, ir tikėjimo būna kuo daugiau“.

Apdovanojimus pelnė JAV, Flodridoje gyvenanti pedagogė, muziejininko, prieškario XXVII Knygos mėgėjų draugijos nario Pauliaus Galaunės ir operos solistės Adelės Galaunienės duktė Dalia Adelė Augunas, padovanojusi Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui likusią pastato, kuriame įkurtas A.ir P. Glaunių muziejus, dalį. Garbės ženklai įteikti režisierei, aktorei ir rašytojai Birutei Mar (Marcinkevičiūtei), teatro ir kino aktorei, teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos „Asitežas“ iniciatorei ir ilgametei prezidentei Violetai Podolskaitei, choreografei, šokėjai ir pedagogei Linai Puodžiukaitei-Lanauskienei ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narei Zitai Sinkevičienei.

Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“, kuris skiriamas Lietuvos respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje, ne tik įvertinimas, bet ir įpareigojimas tęsti prasmingus darbus.