Knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymas

KVIETIMAS 2022 05 03 Knygos_pristatymas (1)

Maloniai kviečiame į knygos „Tautos kuriama Lietuva“ pristatymą, 
liepos 27 d. 16 val., Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Renginių erdvė, III a.

Pernai Lietuvai pagražinti draugija minėjo įkūrimo 100-metį, 2021-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais. Jubiliejinė sukaktis paskatino prisiminti organizacijos kūrėjus ir garbingą istoriją.

Šveicarijos pavyzdžiu to meto šviesuolių Kaune įkurta Lietuvai pagražinti draugija kvietė Lietuvos žmones aktyviai gražinti ir puoselėti savąjį kraštą, patriotine dvasia ugdyti jaunąją kartą.

Draugijai vadovavo Lietuvai gerai žinomi žmonės kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas Vladas Nagevičius, įkūręs karo medicinos tarnybą ir Vytauto Didžiojo karo muziejų, įvairiapuse veikla pasižymėjęs Vladas Braziulevičius-Braziulis. Prie organizacijos ištakų stovėjo to meto šviesuoliai ir politiniai veikėjai profesoriai Povilas Matulionis ir Tadas Ivanauskas, Valstybės tarybos pirmininkas ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio palikimo išsaugotojas Stasys Šilingas, Eugenijus Kubilius.

Rusijai okupavus Lietuvą, 1940 m. draugija buvo uždaryta, archyvai sunaikinti. Jau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1995 m. Menininkų rūmuose vykusioje draugijos atkuriamojoje konferencijoje buvo išrinkta draugijos centro taryba, garbės pirmininkas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. Vėliau draugijos garbės pirmininku išrinktas poetas Justinas Marcinkevičius.

Dabar draugija šešiasdešimt trijuose skyriuose vienija apie keturis tūkstančius narių, jos veikla įvairiapusė: dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymas, gamtos paminklų apsauga, aplinkos tvarkymo, istorinių datų minėjimai ir kt.

Knygą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui, parengė ir išleido XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvai pagražinti draugija, talkino Pasaulio lietuvių centras, spausdino spaustuvė „Morkūnas ir Ko“, jos leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
34 straipsnių autoriai penkiose knygos dalyse pateikia išsamią medžiagą apie Lietuvai pagražinti draugijos ištakas ir dabartį.

Renginyje dalyvaus knygos leidėjai, straipsnių autoriai prof., habil. dr. Alfonsas Vaišvila, Jonas Ivoška, Dalia Poškienė, Juozas Dingelis, Laimonas Inis, prof. Ona Voverienė ir kt. Taip pat bus paminėtos Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininko, politinio kalinio ir tremtinio, pirmojo atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebono, žinomo visuomenės veikėjo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-osios gimimo metinės.

Maloniai kviečiame į Renginių erdvę, III a.

Įvykio rengėjas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka