Spektaklis apie Vaižgantą šv.Jurgio bažnyčioje

Jubiliejinė, XXV knygos šventė

Tokia buvo jubiliejinė, XXV knygos šventė „Laikas gyvena knygose“

Kaune, šv. Jurgio bažnyčioje šventomis mišiomis prasidėjo jubiliejinė, tarptautinė XXV knygos šventė „Laikas gyvena knygose. Draugijos narys, dr. Saulius Paulius Bytautas OFM maldos žodžiu kreipėsi į gausiai susirinkusius knygius, miesto žmones. Paminėti ir pagerbti Spaudos draudimo laikotarpio šviesuoliai, knygnešiai, prisiminti ir tylos minute pagerbti išėjusieji atkurtosios Draugijos nariai ir vienas iš Draugijos kūrėjų kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Atgimstančioje šventovėje literatūrinį dviejų aktorių spektaklį „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ atliko Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas. Premjera, skirta Vaižganto metams – šventės įvadas.

Spektaklis apie Vaižgantą šv.Jurgio bažnyčioje
Spektaklis apie Vaižgantą šv. Jurgio bažnyčioje. Aktoriai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas

Gegužės 7 dienos jubiliejinę šventę pagerbė bibliofilas Gitanas Nausėda. Jo sveikinimas, jo kreipimasis skirtas knygiams, knygos kūrėjams ir puoselėtojams. Svečias kalbėjo apie laisvos spaudos, lietuviško žodžio reikšmę, būtinybę saugoti ir gerbti, puoselėti lietuvišką knygą. Bendrystė su Draugija, jos nariais sieja daug metų. G. Nausėda pasveikino organizatorius, dėkojo už tokį nuoseklų neatlygintiną darbą.

Šventę,konferencijos dalyvius sveikina bibliofilas G.Nausėda
Šventę, konferencijos dalyvius sveikina bibliofilas G. Nausėda
L. Inis,D. Poškienė, V. Kubilius su bibliofilu Gitanu Nausėda XXV knygos šventėje
L. Inis, D. Poškienė, V. Kubilius su bibliofilu Gitanu Nausėda XXV knygos šventėje
V.GOCENTAS
V. Gocentas

Garbųjį svečią, kandidatą į Prezidentus ir kandidatą į Draugijos narius viešu laišku – kreipimusi pasveikino Vytautas Gocentas.

Šventei sveikinimą atsiuntė Nacionalinės Rusijos bibliofilų sąjungos tarybos Pirmininko pavaduotojas Andrej Doroshin.

Mieli kolegos!

Leiskite Sankt Peterburge iš bibliofilų klubų narių vardu pasveikinti Tarptautinio knygų festivalio Kaune dalyvius! Praėjusią vasarą, mes turėjome galimybę susitikti Sankt Peterburge, visasąjunginiame Rusijos A.S. Puškino muziejuje su mūsų gerbiamais kolegomis – 27 knygų mylėtojais, Lietuvos bibliofilų klubo nariais Šis susitikimas dar kartą patvirtino akivaizdžią tiesą: knygos supažindina, suburia žmones iš įvairių šalių ir tautybių.

Mes esame įsitikinę, kad Jūsų šventė bus įdomi tiek knygos profesionalams, arba tiesiog tiems, kurie negali įsivaizduoti savo gyvenimo be meilės knygai, jos istorijai ir knygos menui! Linkime visiems dalyviams įdomių susitikimų, džiaugsmingų knygos atradimų ir inaujų naudingų kontaktų! Malonu žinoti, kad nesvarbu, kiek pasaulis bekalbėtų apie visų dalykų skaitmeninimą, knyga lieka kaip ištikimas draugas ir pagalbininkas!

Draugystė su Peterburgo bibliofilais stiprina ir mūsų Draugijos narys Stanislovas Gasiūnas – vienas žymiausių ekslibrisistų. Knygos šventei jo dėka parengta ekslibrisų paroda „Prieškario Draugijos narių ekslibrisai“. Kita dalis parodos buvo skirta Atkurtosios draugijos narių knygų ženklams“. Šventėje veikė ir leidinių parodos, kurias iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriaus fondų parengė Alvydas Surblys. Buvo eksponuotos ir knygos su Vaižganto autografais. Šias parodas ir Prieškario draugijos leidybinę veiklą pranešime ir apžvelgė Draugijos narys A. Surblys.

Naujai atvertose šv. Jurgio konvento erdvėse vyko jubiliejinės knygos šventės konferencija „Lietuvą ir lietuvius mylėjau…“ (Vaižgantas). Išsamų pranešimą apie Vaižganto literatūrinį palikimą ir Vaižganto metus parengė Alfas Pakėnas, Vaižganto memorialinio buto – muziejaus vadovas, knygų ir studijų apie šią iškilią asmenybę autorius. Apie mažai kam žinomus Vaižganto kelius Žemaitijoje, apie literatūrinius nutikimus ir atradimus kalbėjo ir mintimis iš naujosios knygos „Dangaus šulinys“ dalijosi rašytojas, Draugijos leidinių redaktorius Laimonas Inis. Su Vaižganto vardu, su knygnešyste siejasi ir žurnalisto, rašytojo Juozo Kundroto kūryba. Jis, pelnęs Vaižganto literatūrinę premiją, papasakojo apie savo tyrinėjimus, rengiant knygas. Svečiai iš Mažosios Lietuvos, atvykę drauge su Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu Šamborskiu pasidalijo mintimis apie knygnešių kelio pradžią, apie dabartinę lietuviškos knygos būklę ir problemas.

Konferencijos dalyviai, svečiai iš Panevėžio, Kauno rajono, Kauno apskrities viešųjų bibliotekų išgirdo ir Draugijos bei LŽS narės, Vaižganto premijos laureatės Perpetua Dumšienės išsamiai parengto pranešimo apie Vaižganto palikimo literatūrinius blyksnius, Vytauto Gocento ir kitų pranešėjų.

Šventę nominavo išleisto proginio leidinio „Laikas gyvena knygose“ sutiktuvės. XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklą ir visas 25 Knygos šventes apžvelgė pirmininkė Dalia Poškienė, pakvietusi susipažinti su Atkurtosios draugijos leidinių paroda.

Šv. Jurgio bažnyčioje
Šv. Jurgio bažnyčioje
Šv.Jurgio bažnyčioje - svečias bibliofilas G.Nausėda
Šv. Jurgio bažnyčioje – svečias bibliofilas G. Nausėda

Diskusijos, pasidalijimas prisiminimais tęsėsi skambant saksofonisto Aleksandro Lakšmano atliekamai muzikinei programai.

Padėkos labiausiai prisidedantiems prie Draugijos veiklos sklaidos – Justinui Sajauskui, Gediminui Zemlickui, Alfui Pakėnui, Vytautui Gocentui, Birutei Butkevičienei, Alvydui Surbliui, šventės sumanytojui bibliofilui Vidmantui Staniuliui, ekslibrisų kūrėjui dailininkui Algimantui Šlapikui ir kitiems, padėjusiems surengti jubiliejinę šventę. Dėkingi esame partneriamas – Kauno Europos informacijos centrui Europe direct (vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė), LUMA Kauno skyriui. Organizatoriai – Draugija ir Pasaulio lietuvių centras (vadovas Valdas Kubilius) dėkoja Kristinai ir Artūrui Giedraičiams, J. Gulbinienėės IĮ už geradarystę rengiant šventę ir dr. Sauliui Pauliui Bytautui, suteikusiam galimybę rengti jubiliejinę šventę tokioje netradicinėje, kelius šimtmečius skaičiuojančioje ir istorinius laikus menančioje šventovėje.

Taip pažymėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos 115 metų sukaktis, Vaižganto metai, Pasaulio lietuvių metai ir jubiliejinė, 25-oji knygos šventė „Laikas gyvena knygose“…

Draugijos pirmininkė

Dalia Poškienė

D.Poškienė,V.Kubilius ir Kaliningrado LB pirm. Sigitas Šamborskis
Dalia Poškienė, Valdas Kubilius ir Kaliningrado LB pirm. Sigitas Šamborskis
A.Pakėnas, J.Kundrotas, G.Simsonienė Knygos šventėje
A. Pakėnas, J. Kundrotas, G. Simsonienė Knygos šventėje
Šventės svečiai
Šventės svečiai
Alfas Pakėnas apie Vaižgantą
Alfas Pakėnas apie Vaižgantą
J. Dingelis, G. Zemlickas
J. Dingelis, G. Zemlickas
LUMA Valdybos anrė Aušra Pleseckienė, Alfas Pakėnas, dail. Algimantas Šlapikas prie parodos šventėje
LUMA Valdybos anrė Aušra Pleseckienė, Alfas Pakėnas, dail. Algimantas Šlapikas prie parodos šventėje
Sigitas Šamborskis prie Vaižganto autografų parodos
Sigitas Šamborskis prie Vaižganto autografų parodos
prane6im1 skaito D.Poškienė
Pranešimą skaito D. Poškienė