Spaudos šventė Kaune ir pelnyti apdovanojimai

Džiaugiamės ir sveikiname Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriaus narę, XXVII knygos mėgėjų draugijos narę, Vaižganto literatūrinės premijos laureatę PERPETUA DUMŠIENĘ, už nuoseklų žurnalistinį darbą, publikacijas Lietuvos ir užsienio spaudoje įvertintą medaliu „UŽ NUOPELNUS ŽURNALISTIKAI“.

Kaune Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius gegužės 11 d. rengė tradicinę Spaudos šventę. Neeiliniai šie metai sąjungai – 90 metų sukaktis. Jos istorija mena 1922 metus, kai Kaune buvo įkurta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, o 1929 metais LŽS tapo savarankiška organizacija. 1960 metais įkurtas Kauno skyrius. Nuo 1989 metų iki šiol skyriui (1997 m. įregistruotas savarankiškas Kauno apskrities skyrius) vadovauja Vidas Mačiulis.

Jo rūpesčio, sumanumo, atkaklumo dėka kasmetės šventės tampa padėkos, įvertinimų šventės.

Spaudos šventėje įteikti garbingi apdovanojimai:

LRT apžvalgininkui, Vytauto Didžiojo universiteto prof. MYKOLUI DRUNGAI paskirta Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo PETROBABICKO premija.

Dr. VINCO KUDIRKOS premija paskirta vilnietei LŽS narei AUDRONEI KOSCIUŠKIENEI už televizijos filmų ciklą, skirtą Lietuvos 100-mečiui.

Šeštoji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir LŽS Kauno apskrities skyriaus paskelbto konkurso ekonomikos temas nagrinėjantiems žurnalistams pelnė dienraščio ir portalo „Kauno diena“ korespondentė EDITA RADZEVIČIŪTĖ–ŠILEIKĖ.

Šiauliečiui teisininkui, kultūrologui, kraštotyrininkui, fotografui JONUI NEKRAŠUI – laikraščio „Šiaulių naujienos“ bendradarbiui premija už kultūrinė – istorinę išliekamąją vertę turinčias publikacijas iš ciklo „Iškilieji šiauliečiai: Advokatas, mokslininkas ir visuomenės veikėjas Kazimieras Šalkauskis“, „Pauliaus Normanto pasaulis: Nuo Žemaitijos iki Himalajų“ ir ciklą „Atkurtos Lietuvos šimtmečiui paskirta Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos VYTAUTO GEDGAUDO premija.

Šventėje padėkota ir padėkos, apdovanojimai įteikti Birutei Mačienei, Kaziui Starkevičiui, Arvydui Garbaravičiui bei kitiems.

Spaudos šventei puikią parodą parengė LŽS senjorų klubo „MES“ vadovas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys VLADIMIRAS BERESNIOVAS.

Dalia Poškienė
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė
LUMA prezidentė
LŽS narė, 2018 m. apdovanota „Dėkingumo plunksna“

 

Perpetua Dumsiene medalis Už nuoplenus žurnalistikai
Perpetua Dumsienei medalis už nuoplenus žurnalistikai
LŽS apdovanojimas D.Poškienei
Lietuvos žurnalistų sąjungos apdovanojimas Dalei Poškienei
Vlaberis rengia parodą Spaudos šventei
Vlaberis rengia parodą Spaudos šventei
Perpetua Dumšienė prie Vlaberio parodos 05 11
Perpetua Dumšienė prie Vlaberio parodos