Sveikinimas

XXVII KMD sveikinimas_svetainei

Mielieji XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai, bičiuliai, mūsų geradariai, 
būkite pasveikintI su Šv. Kalėdomis, artėjančiais Naujaisiais metais ir Draugijos įkūrimo 90-mečiu.
Reiškiu nepaprastą dėkingumą visiems, įveikusiems šių metų negandas, įveikusiems darbų darbus, pripildžiusius kupliausią darbų kraitę. 
Tikėkime, kad mes sulauksime plačių vartų į pasaulį, nuveiksime daug prasmingų ir kilnių darbų. 
Ypatingi sveikinimai Pasaulio lietuvių centrui, jo vadovui, Draugijos nariui Valdui Kubiliui, jo komandai Aidai Kubilienei ir dizainerei Virginijai Jokubkaitei, metams skaičiuojant paskutines valadas, išleidusiems puikią knygą KUNIGAS MĄSTYTOJAS MOKYTOJAS Jonas Jūraitis. Knygos sudarytoja Jūratė Caspersen, Vaidilutė Šumskienė.
Palinkėkim šiai knygai plataus kelio pas Pasaulio lietuvius.
Viršelis_2
 Būkime, nepavarkime gyventi darant gera…
Nuoširdžiai
XXVII KMD pirmininkė Dalia Poškienė