Netektis

Sausio 2-oji – skaudi ir didi netektis Lietuvos knygiams, visai skaitančiųjų visuomenei. Amžinybėn, visam mus paliko XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorius, bibliofilas Vidmantas Staniulis.

Portr Vidmanto Staniulio

Nors pagrindinė Jo Diagnozė buvo BIBLIOFILIJA, tačiau tiek pašėlusiai plakusi širdis ir tokia meilė knygai – sudegė…
Mūsų atminty liks Jo – daugelio knygų leidėjo, sumanymų iniciatoriaus, unikalių parodųorganizatoriaus, pirmųjų Atkurtosios draugijos Metraščio tomų leidėjo paveikslas.
Visi, kas pažinojo, kas bendravo, įsimins šį Žmogų, – ieškantį, kuriantį, nerimstantį…
Tebūna lengva Jam mūsų Lietuvos žemė, telieka baltoji atmintis apie Lietuvos knygių Vidmantą Staniulį.
Užuojautą reiškiame žmonai Danutei, sūnui Nerijui, dukrai Dianai, artimiesiems, kolegoms.

XXVII knygos mėgėjų draugija