Didi netektis

Sausio 2-oji – skaudi ir didi netektis Lietuvos knygių, visai skaitančiųjų visuomenei. Amžinybėn, visam mus paliko XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS atkūrimo iniciatorius, bibliofilas Vidmantas Staniulis.

Nors pagrindinė Jo Diagnozė buvo BIBLIOFILIJA, tačiau tiek pašėlusiai plakusi širdis ir tokia meilė knygai – sudegė…

Mūsų atminty liks Jo – daugelio knygų leidėjo, daugelio sumanymų iniciatoriaus, Metraščio pirmųjų Atkurtosios draugijos tomų leidėjo paveikslas.

Visi, kas pažinojo, kas bendravo, įsimins šį Žmogų, – ieškantį, kuriantį, nerimstantį…

Tebūna lengva jam mūsų Lietuvos žemė, telieka baltoji atmintis apie Lietuvos knygių Vidmantą Staniulį.

Užuojautą reiškiame žmonai Danutei, sūnui Nerijui, dukrai Dianai, artimiesiems, kolegoms.

XXVII knygos mėgėjų draugija

Nuo jaunumės, pradžios mokslus pradėjęs Sintautuose, meilę knygai jos kūrėjams gavo iš visa gyvenimą jo mokytoja buvusios Marijos Puodžiukaitienės. Iki pat gyvenimo pabaigos rūpinosi Sintautų mokykla, ten padėjo rengti mokyklos muziejų, rengė Knygnešio dienų šventes. Vidmantas Staniulis 1993 metais buvusiuose Profsąjungų rūmuose, prie tuoemtinės Centrinės Kauno m ir zonos bibliotekos įkuria Knygyną – saloną, kuris vėliau persikelia į Vytauto prospektą 58. V. Staniulio antikvariatas tapo vienu didžiausių ir svarbiausiu ne tik Antikvariatu, bet ir bibliofilų meka. Ne tik Lietuvos knygiai žinojo šį adresą. Rečiausi leidiniai, rinkiniai padėjo daugeliui bibliotekų, muziejų papildyti fondus, atrasti istoriškai svarbius dalykus.

Vidmantas Staniulis buvo vienas iš pagrindinių XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorių. Kartu su R. Venckumi, A. Šoblausku, K. Morkūnu, kitais knygiais Draugija įregistruojama birželio 27 d. Jau 1994 metais kartu su Biblioteka rengiama Knygos šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Jo iniciatyva gimsta „Geriausiai parengto ir išleisto bibliofilinio leidinio konkursai“ Iki šiol tokių švenčių, tapusių tarptautinėmis „Laikas gyvena knygose“ surengta 26-ios. Kartu pradėti leisti parodų katalogai, knygos. Unikaliausios parodos iš V. Staniulio rinkinių eksponuotos ir Kauno m savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Žemaičių vyskupystės muziejuje, Prezidentūroje. Vidmantą Staniulį galime laikyti vienu stropiausių kultūros mecenatų. Tai ir dovanos Valdovų rūmams, Lietuvos mokykloms. Išleisti ir padovanoti „K. Donelaičio Metai“ (faksimilinis 1918 leidinys), „Diagnozė: bibliofilija“, albumą „Tarpukario šeimos“ (visos 2008), „Muziejus, kultūros vertybės, žmogus“ (su M. Puodžiukaitiene, 2009), „Šalis ta Lietuva vadinas“ (2014). 2019 m. V. Staniulio knygynas išleido Arimanto Dumčiaus knygą „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“. Gimtuosiuose Sintautuose Jo iniciatyva organizuotas Prano Vaičaičio paminklo pastatymas. Tai lyg simbolis ir dovana Zanavykų žemei.

Už nuopelnus Kauno, Lietuvos kultūrai Vidmantas Staniulis apdovanotas II laipsnio Santakos medaliu. Padėkos už kultūros sklaidą, už išleistas knygas pelnytos muziejų, bibliotekų, įvairiausių organizacijų.

Pažinti ir atpažinti senąją knygą, išskaityti užkoduotas datas, autorius – gebėjo tik bibliofilų bibliofilas Vidmantas Staniulis. Išauginęs ne vieną kolekcininką, padėjęs rinkti, saugoti – liks tikru knygos kultūros istorijos žinovu. Jo knygyne lankėsi ir VDU profesoriai, ir bibliotekininkai, muziejininkai, bibliofilai Gitanas Nausėda, Leonas Gudaitis, Pranas Antalkis ir kiti.

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

Dalia Poškienė