Užuojauta dėl bibliofilo Vidmanto Staniulio mirties

Kultūros ministras Simonas Kairys reiškia užuojautą mirus žinomam Lietuvos kultūros veikėjui, bibliofilui, kolekcininkui, mecenatui Vidmantui Staniuliui. „Netekome žmogaus, didžiąją dalį gyvenimo

foto

paskyrusio knygai, jos kultūros istorijai, bibliofilijai. Vidmanto Staniulio dėka buvo atkurta XXVII knygos mėgėjų draugija, surengta mūsų knygai ir raštijai skirtų parodų, Kaune įkurtas bibliofilų meka laikomas antikvarinis knygynas. Mūsų šalies mokyklas, bibliotekas, muziejus itin praturtino ir pagausino vertingos Vidmanto Staniulio dovanos. Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, Lietuvos kultūros bendruomenei“, – sako ministras S. Kairys.