Knyga „Žydinčios rasos”

Sveikiname Žydinčių rasų autorę
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė – visuomenės veikėja, poetė, vertėja, bibliotekininkė, žurnalistė pasitikdama pavasarį išleido knygą „Žydinčios rasos”.

20220517_111439

ŽYDINČIOS RASOS
Eilėraščiai, atsivėrimai, bibliografija
Bibliografijos sudarytojos Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė
Viršelio dizainerė Ofelija Parašinskaitė
Leidinio iliustravimui panaudoti Skulptoriaus Liudviko Ivaškevičiaus, dailininkų – Vladimiro Beresniovo, Kęstučio Šiaulyčio, Algimanto Šlapiko kūriniai
Išleido „Naujasis lankas”, 2022

Eilėraščiai šviesūs, spalvingi, dainingi.
Lietuvos žemelėj –
Žemaitijos kalvos.
Dzūkijos miškai,
Aukštaitijos slėniai,
Sūduvos laukai,
Pamario smėlynai, Baltijos krantai –
Dainom apdainuoti
Protėvių keliai.

Muziką kuriantys žmonės pastebėjo tą autorės eilių melodingumą ir sukūrė dainų. Iš daugelio dainų tekstų knygoje atrinktos  „Piliakalnių piliakalnio papėdėj”, „Upės upelės”. muzika Jūratės Baltramiejūnaitės.
Knygą puošia labai nuotaikingas autorės portretas, sukurtas dailininko Kęstučio Šiaulyčio, dailininkų Algimanto Šlapiko ir Vladimiro Beresniovo sukurti Dalios Poškienės ekslibriai, monograma.
Knygos biografinėje bibliografinėje dalyje sukaupta informacija apie autorės gyvenimą ir kūrybą. Bibliografija išskiria kūrybinės veiklos sritis – knygos, vertimai, redaktorė, sudarytoja, rengėja; straipsniai knygose, grožinė kūryba, straipsniai periodiniuose leidiniuose, pokalbiai.
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkę norime pasveikinti ir su reikšminga Juozo Keliuočio premija. Ši premija 2021 metais Daliai Poškienei skirta už plačią ir reikšmingą kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą, už meilę ir pagarbą knygai bei reikšmingą indėlį į Lietuvos knygos istoriją, už XXVII knygos mėgėjų draugijos idėjų ir veiklų tęstinumą, draugijos metraščių leidybinius projektus, ilgametį respublikinių renginių ir knygų švenčių organizavimą, už mokymosi visą gyvenimą skatinančias iniciatyvas, gėrio ir grožio pajautą kūryboje.

Kur nors manęs nėra,
Kur nors turėčiau būti,
Kažkas manęs neras
Rugsėjy ar rugpjūty,
Tamsėjančioj dienoj,
Ilgėjančioj nakty,
Nutolstančioj dainoj –
Galbūt visai arti…

Perpetua Dumšienė

img683
Dail. Kęstučio Šiaulyčio šaržas
img684
Algimanto Šlapiko ekslibrisas
img682
Iš žydinčių rasų