Religija, tautiškumas, kultūra – Konferencija Kretingoje

Prie paminklo Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai 1771–1849 Kretingoje
Prie paminklo Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai 1771–1849 Kretingoje

XXVII Knygos mėgėjų draugija 2022 metų pavasarį išleido dvi labai solidžias knygas, reikšmingas Lietuvos kultūrai – „Tautos kuriama Lietuva“ ir „XXVII knygos mėgėjų metraštis, VII tomas“. Knygos pagal žanrą yra teminiai straipsnių rinkiniai, parengti straipsnių autorių, kurie gyvena ir dirba įvairiose Lietuvos vietovėse ar net užsienio valstybėse.

Norėdami plačiau informuoti visuomenę, nutarėme surengti knygų pristatymus įvairiuose Lietuvos miestuose, svarbesnėse kultūros įstaigose, ypač ten, kur gyvena ir dirba straipsnių autoriai.

Birželio 4-tą dieną keliavome į Kretingą, kur mūsų draugijos narys Katalikų teologijos daktaras, Br. kun. OFM Paulius Saulius Bytautas neseniai bažnytinės vyresnybės paskirtas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonu. Minėtame Metraščio VII tome skelbiamas Bytauto straipsnis „Lietuvių pranciškonų misijinė pastoracija Sibire”. Straipsnio tema tikrai labai reta ir įdomi – pranciškonų vienuolis Paulius Saulius Bytautas aprašo savo autentiškas patirtis, kai jam teko sielovados darbą katalikų parapijose dirbti vietovėse nuo Uralo iki Vladivostoko (1986–1992 m.). Plačiau rašoma apie Novosibirsko lietuvių bendruomenę. Straipsnyje pateikiama žinių ir apie pranciškonų misijas sovietiniame Kazachtane ir Tadžikistane.

Saulius Paulius Bytautas - apie straipsnį Metraštyje
Saulius Paulius Bytautas – apie straipsnį Metraštyje

Buvo labai įdomu išgirsti paties S. P. Bytauto pasakojimus, pasiteirauti apie tai, kaip jis organizuodavo tuos eiliniam žmogui tiesiog neaprėpiamus darbus Sibiro platybėse.

Konferencijos organizatoriai pakvietė konferencijoje dalyvauti Ir Kretingos biblioteką, Kretingos muziejaus atstovus, informaciją mielai paskleidė ir „Plungės žinios“, Redaktorius Žydrūnas Pilitauskas prisiminė tą laikotarpį, kai S. P. Bytautas pastoracinį darbą dirbo Plungėje, buvo aktyvus ir parapijiečių gerbiamas.

Sigitas Šamborskis Kretingoje, XXVII KMD organizuotoje konferencijoje
Sigitas Šamborskis

Knygas „Tautos kuriama Lietuva“ ir „XXVII knygos mėgėjų metraštis“, VII tomas plačiau pristatė knygų redaktorius rašytojas Laimonas Inis. Diskusijose dalyvavo ir atvykusieji straipsnių autoriai – Sigitas Šamborskis, Perpetua Dumšienė, A. Surblys. Konferenciją moderavo XXVII Knygų mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė.

Su draugijos nariais iš Kauno atvyko ir Lietuvos moterų organizacijos ( LUMA ) narės bei Tremtinių sąjungos nariai.

Po konferencijos lankėme Kretingos krašto ir Šiaurės vakarų Žemaitijos archeologijos, etnografijos, istorijos muziejus Kretingoje, Pasigrožėjome pavasariu Kretingos dvaro parke.

Susitikimas su H.Šulcu Kėkštuose
Susitikimas su H. Šulcu Kėkštuose
Hermanas Šulcas susitikime
Hermanas Šulcas susitikime

Specialią programą parengė ir viena iš LUMA narių, „Gydytojų be sienų“ organizacijos gydytoja Leonarda DaujutėŠarakauskienė, jos dėka buvo surengtas susitikimas su garsiu misionieriumi Hermanu Šulcu, jo įkurtoje „Jaunimo sodyboje“ Kėkštų kaime,

Perpetua Dumšienė, XXVII Knygos mėgėjų draugijos narė