Alfo Pakėno publicistikos knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ sutiktuvės

A.Pakėno knyga

Gruodžio 14 d. 18 val. Kauno šv. Jurgio bažnyčios konferencijų salėje vyko 27 knygos mėgėjų draugijos nario Alfo Pakėno publicistikos knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ sutiktuvės. Dalyvavo brolis pranciškonas Bernardas, aktorius Petras Venslovas, aktorė Olita Dautartaitė, šv. Kazimiero ordino narys Kęstutis Ignatavičius. Renginį organizavo šv. Kazimiero Ordinas. Aktorius Petras Venslovas perskaitė kelias ištraukas iš pristatomos Alfo Pakėno knygos ir A. Pakėno bei jo mėgstamo P. Širvio eiles. Apie knygos „Žvaigždė galiniame gryčios lange“ gimimą bei joje sudėtus prisiminimus mintimis pasidalino šio gražaus leidinio autorius. Jis taip pat padėkojo visiems prisidėjusiems prie leidinio pasirodymo. Kęstutis Ignatavičius gražiai užpildė vakarą gitara atliekamomis melodijomis ir daina pagal P. Širvio žodžius. Brolis pranciškonas Bernardas, sveikindamas A. Pakėną su knygos pasirodymu perskaitė keletą savo eilėraščių. Eilėmis A. Pakėnui už išleistą knygą padėkojo ir aktorė Olita Dautartaitė. Gražaus vakaro metu netrūko nuoširdaus, betarpiško bendravimo, o jo metu buvo galima įsigyti Alfo Pakėno išleistas knygas („Palik tik dainą man…“ ir „Žvaigždė galiniame gryčios lange“). Renginyje dalyvavo miesto kultūros bendruomenė: rašytojai, menininkai, bibliotekininkai, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai.

Alvydas Surblys