„Istorinės atminties vardai“ – tarptautinis ekslibrisų konkursas

2023 metais, minint Draugijos atkūrimo 30-metį, paskelbtas tarptautinis ekslibrisų konkursas „Istorinės atminties vardai“. Nuostatuose įvardinti tikslai: įprasminti Lietuvos laisvės kovotojų, Lietuvos kariuomenės kūrėjų vardus – istorines asmenybes, įvykius ir pažymėti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metus, skatinti domėjimąsi Lietuvos kariuomenės, laisvės kovotojų istorija, Lietuvos kovas už laisvę ir Nepriklausomybę nuo 1863 m. sukilimo iki Nepriklausomybės atkūrimo.

2023 m. konkurse dalyvavo Lietuvos ir užsienio menininkai iš Argentinos, Vokietijos, Suomijos, Lenkijos, Ukrainos. Konkurso partneriai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), Pasaulio lietuvių centras. Rėmėjai – Lietuvių fondas (JAV), Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), Lietuvos šaulių Sąjungos Vytauto Didžiojo 2-oji rinktinė.

Parodos Istorinės atminties vardai fragmentas . Konkursinius darbus parodai parengė V.Beresniovas
Parodos Istorinės atminties vardai fragmentas . Konkursinius darbus parodai parengė V. Beresniovas

Kilnojamoji ekslibrisų parodą eksponuota Lietuvos prezidentūroje, Lietuvos karininkų ramovėje Kaune, LPKTS būstinėje (Laisvės al. 39, Kaunas), Vytauto Didžiojo universitete, minint LPKTS įkūrimo 35-metį. Pagrindinis parodos pristatymo renginys ir laureatų pagerbimas vyko LR Seime, Konstitucijos salėje vykusios tarptautinės konferencijos FORUMAS-23 „Rezistencijos ir tremčių fenomeno vertinimas šiandienos Lietuvos modernybės kultūroje“ metu. Šis tarptautinis ekslibrisų konkursas, kurį organizavo XXVII knygos mėgėjų draugija – jau penktasis.

Forumo metu pristatyta paroda, paskelbti konkurso laureatai. XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė supažindino su konkurso vertinimo komisijos nariais: Jonas Jakaitis – LPKTS Vilniaus sk. pirmininkas, VGTU dizaino katedros vedėjas, vertinimo komisijos pirmininkas, Dalia Poškienė – XXVII KMD pirmininkė, komisijos sekretorė, Daiva Šulgaitė – dailininkė, Valdas Kubilius – Pasaulio lietuvių centro vadovas, Vladas Sungaila – LPKTS Valdybos pirmininkas, Stanislovas Gasiūnas – ekslibrisų kolekcininkas, Draugijos narys, Virginija Jokubkaitė – dizainerė.

Vertinimo komisijos pirmininkas, LPKTS Vilniaus skyriaus pirmininkas prof. Jonas Jakaitis perskaitė vertinimo komisijos protokolą.

Pirmoji vieta skirta ir laureato diplomu apdovanota Sigutė Bronickienė už ekslibrisą „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metai. LPKTS – 35“.

Antrosios vietos paskirtos ir laureato diplomais apdovanoti Sauka Eulogijus Žirmantas už ekslibrisą „LPKTS – 35“ ir Vladas Kudaba už ekslibrisą „1863 metų sukilimas“. Premijas skyrė XXVII knygos mėgėjų draugija ir LPKTS. Trečiąją vietą komisija skyrė Henrikui Mazūrui už ekslibrisą „Vladas Putvinskis-Putvis 150“. Premiją skyrė LŠS Vytauto Didžiojo 2-oji rinktinė.

Konkurso laureatai -nuotr iš kairės -V.Beresniovas, S. Bronickienė, E. Ž. Sauka prie parodos LR Seime
Konkurso laureatai. Iš kairės: V. Beresniovas, S. Bronickienė, E. Ž. Sauka prie parodos LR Seime

Diplomais ir specialiais prizais apdovanoti: Levitsky Andrew, Kyiv, Ukraine, už ekslibrisą „Names of Historical memory Anna Tsvetkova“; Laine Janne, Mantta, Suomija, už ekslibrisą Vladas Putvinskis-Putvis (in memoriam); Povilas Šiaučiūnas, už ekslibrisą „1863–1864 sukilimas“; Koliadina Iryna, Dnipro, Ukraina, už ekslibrisą 1863–1864 XXVII knygos mėgėjų draugija; Lolitai Braza – už originalumą, daugiaplanį temų sprendimą; Vladimiras Beresniovas – už pateiktus originalius darbus. Specialiąją premiją V. Beresniovui skyrė XXVII knygos mėgėjų draugija, mecenatė Jūratė Caspersen ir LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas.

XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai Lietuvos karininkų ramovėje - parodos atidaryme
XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai Lietuvos karininkų ramovėje – parodos atidaryme
Vladimras Beresniovas prie parodos Lietuvos karininkų ramovėje
Vladimras Beresniovas prie parodos Lietuvos karininkų ramovėje
J.E. Prezidentui, Draugijos garbės nariui dr. Gitanui Nausėdai pirmininkė pristato ekslibrisų konkursui atsiųstus darbus
J. E. Prezidentui, Draugijos garbės nariui dr. Gitanui Nausėdai pirmininkė pristato ekslibrisų konkursui atsiųstus darbus
Laureatų pagerbimas LR Seimo Konstitucijos salėje
Laureatų pagerbimas LR Seimo Konstitucijos salėje
Su konkurso laureatais ir PLB Kultūros komiteto pirmininke Jūrate Caspersen prie parodos LRS
Su konkurso laureatais ir PLB Kultūros komiteto pirmininke Jūrate Caspersen prie parodos LRS
LR Seime – Forumo organizatoriai, dalyviai, konkurso laureatai
LR Seime – Forumo organizatoriai, dalyviai, konkurso laureatai
XXVII KMD nariai Forume
XXVII KMD nariai Forume

 Laureatams ir dalyviams įteiktos rėmėjų dovanos, LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos padėkos ir tarptautinės ekslibrisų parodos katalogas.

Paroda iš LR Seimo keliaus į Vilniaus karininkų ramovę.

XXVII knygos mėgėjų draugija dėkoja menininkams, sukūrusiems originalius darbus, rėmėjams, parodų lankytojams. Džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie svarbių Lietuvai istorinių įvykių ir datų minėjimo.

Dalia Poškienė

XXVII KMD pirmininkė