Apie jubiliejinę, 30 knygos šventę „Laikas gyvena knygose“

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejaus muzikos salėje smuiko ir arfos garsais pasitikti XXVII knygos mėgėjų draugijos organizuotos jubiliejinės, 30 knygos šventės „Laikas gyvena knygose“ svečiai ir dalyviai.

Visų 30-ties švenčių vedėjas aktorius Petras Venslovas poetiniu žodžiu knygai atidarė šventę, skirtą Spaudos atgavimo 120-mečiui.
Sveikinimo žodį šventės dalyviams atsiuntė J E Prezidentas, Draugijos Garbės narys dr. Gitanas Nausėda (tekstas pridedamas). Lietuviškos knygos kelią Europoje, laisvo žodžio ir kalbos svarbą mūsų kultūroje sveikinimo kalboje pabrėžė Europos parlamento narys, Draugijos narys prof. Liudas Mažylis. Šventė rengėjams, organizatoriams padėkas atsiuntė Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Ilgametė bendrystė su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi ir Osvaldo Daugelio biblioteka sieja Draugiją. Muziejuje saugojami Draugijos dokumentai, biblioteka, archyvai. Apie tai kalbėjo bibliotekos vadovė Violeta Karmalavičienė.
Draugijos pirmininkė Dalia Poškienė pranešime „XXVII knygos mėgėjų draugija Laiko ženkluose“ apžvelgė Draugijos veiklą ir trijų dešimtmečių knygų švenčių istoriją, pasidžiaugė pirmojo mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) naujojo leidimo, atgimusio praėjus 140 metų nuo pasirodymo, dovana, kurią Draugijai dedikavo perleidimo iniciatorius Prezidentas dr. Gitanas Nausėda.

Draugijos pirm. su J.E.Prezidento G.Nausėdos dovana
Draugijos pirm. su J. E. Prezidento G. Nausėdos dovana

Plati švenčių geografija, formatas. Vyko geriausio bibliofilinio leidinio konkursai, LR viešųjų bibliotekų kraštotyros darbų konkursai, 5 tarptautiniai ekslibrisų konkursai. Per 30 metų išleista per 30 leidinių, 7 Metraščių tomai. Tuomet, buvusiuose profsąjungų rūmuose veikė Centrinė Kauno m. ir zonos biblioteka, įsikūrė Vidmanto Staniulio knygynas, ten ir atsikūrė XXVII knygos mėgėjų draugija, ten surengta ir pirmoji knygos šventė, Skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Knygos šventės vyko Kauno įgulos karininkų ramovėje, LR Seime, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Šv. Jurgio bažnyčioje, Istorinėje Kauno Prezidentūroje. Nesuskaičiuojami ir konkursų laureatai: jais buvo šviesios atminties žmonės, Ričardas Venckus, Julius Tamošiūnas, Vidmantas Staniulis, Dalia Teišerskytė, Justinas Marcinkevičius, Romualdas Ozolas, Kauno apskrities (dab. Ąžuolyno“), Kėdainių M. Daukšos, Rokiškio J. Keliuočio, Alytaus J. Kunčino ir kt. viešosios bibliotekos, leidyklos ir kolekcininkai.
Draugija rengė ir tarptautines konferencijas Šveicarijoje, Karaliaučiuje (Kaliningrade), Sankt Peterburge.

Šventės svečiai ir dalyviai M.K. Čiurlionio muziejaus muzikos salėje
XXVII knygos mėgėjų draugija tapo tarptautine – jos narių tarpe – Sigitas Birgelis (Lenkija, Punsko „Aušros“ leidyklos vadovas), Stanislovas Gasiūnas – žymiausias ekslibrisistas iš Sankt Peterburgo, Jūratė Caspersen – PLB Kultūros komiteto pirmininkė, Šveicarijos lietuvių knygos klubo įkūrėja ir vadovė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.
Įvairūs buvo ir Draugijos adresai – Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, dabar buveinė – Laisvės al. 39, prie LPKTS.
Nesuskaičiuojamos parodos, konferencijos, susitikimai bibliotekose, muziejuose, kurių organizavimui talkina aktyvūs nariai – Kęstutis Subačius, Sigitas Šamborskis, Alvydas Surblys, Vladimiras Beresniovas, Laimonas Inis, Valdas Kubilius, Perpetua Dumšienė. Pažymėtina, kad Draugijos narių tarpe – ir Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai – P. Dumšienė, L. Inis, V. Beresniovas, G. Zemlickas, D. Poškienė.
Draugijos pirmininkė padėkojo knygos kultūrai, istorijai projektų rėmėjams – Kauno miesto savivaldybei, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai, Lietuvių fondui (JAV) bei geradariams – Giedraičių paramos ir labdaros fondui, Antanui Šakiniui (Draugijos nariui, VšĮ „Rūtos Šakinytės Lietuvos namai“ vadovui ir įkūrėjui), LPKTS Valdybos pirmininkui Vladui Sungailai ir kitiems, prisidedantiems prie leidybos darbų.
Šiai jubiliejinei knygos šventei išsamius pranešimus parengė ir skaitė Paulius Martinaitis – „Spaudos atgavimui – 120!“, Perpetua Dumšienė – „Rezistencinio paveldo „Atmintis“ leidiniai”, dr. Raimundas Kaminskas – „Lietuviškasis spausdinys/knyga kaip laisvės atspindys istorinės atminties verpetuose

dr. Raimundas Kaminskas
Dr. Raimundas Kaminskas

Ypatingo dėmesio susilaukė Laimono Inio sumanymu parengti ir išleisti Enciklopedinį žinyną „XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai 1930–2023“ pristatymas. Titaniško darbo dėka surinkta bibliografinė, archyvinė medžiaga apie Tarpukario ir Atkurtosios Draugijos narius. Pateikta vizualizacija, e-variantas talpinamas Draugijos svetainėje: www.27knygosmegejai.lt. 90 personalijų draugijos narių ir 10 Garbės narių veikla Draugijoje ir kultūros, istorijos erdvėse plačios apimties spausdintą leidinį Draugija planuoja išleisti atskiru leidiniu – 8 Metraščio tomu (jei tik pavyks surinkti lėšas leidybai).
Knygos šventėje kalbėta ne tik apie nuveiktus darbus, ne tik apie Spaudos draudimo laikotarpį ir per 120 metų atgautąją spaudą. Apie dabarties darbus bylojo parengtos trys parodos: “Rezistencinio paveldo “Atmintis” leidiniai iš Domo Akstino rinkinių“, „Istorinės atminties vardai“ – tarptautinio ekslibrisų konkurso darbai, „XXVII knygos mėgėjų draugijos leidiniai“. Parodas rengė V. Beresniovas, A. Surblys, D. Poškienė.
Iš Šveicarijos atvykusi Jūratė Caspersen pasveikino šventės dalyvius, įvertino istorinę reikšmę Lietuvos kultūrai, dailiosios knygos leidybai ir istorinei atminčiai puoselėti skirtus Draugijos darbus ir įteikė Petrui Jonušui, Draugijos nariui, leidyklos „Versmė“ vadovui savo įsteigtą premiją už penkiatomio leidinio „Vilniaus golgota“ išleidimą ir paramą jo sudarytojui Kaziui Misiui.
Ir dar vienas džiugus momentas šventėje į Draugijos narius priimtas žurnalistas, daugelio knygų autorius ir sudarytojas, aktyvus visuomenininkas prof. Aleksandras Vitkus.
Pasveikinti ir apdovanoti tautodailininko Algimanto Sakalausko meninės drožybos darbais, padėkomis, VšĮ „Teatro projektai“ (vadovas aktorius Venslovas) meninės programos „Tas šventas lietuviškas žodis…“ ir muzikų – smuikininkės Mildos Čepinskienės, arfininkės Viktorijos Smailytės ir jos mokinio Petro Čepinsko atliekamais kūriniais, šventės svečiai dar aplankė Osvaldo Daugelio biblioteką.
Esame dėkingi muziejaus direktorei Dainai Kamarauskienei, bibliotekos vadovei Violetai Karmalavičienei, šventės rėmėjams, svečiams bendraorganizatoriams už puikią šventę, už tradicijų puoselėjimą ir tikime – kad knyga, tas šventas lietuviškas žodis gyvuos, skleis dvasinius gėrio ir grožio turtus ir palinkėjimus simboliškai įvardinome M. K. Čiurlionio žodžiais „Ne tiktai tie, kurie turi milijonus, ir ne tiktai tie, kurie milžinais vadinami, daro gera kitiems“.

Prof. Liudo Mažylio autografai Paulius Martinaitis - skaito pranešimą P.Dumšienė, J. Caspersen, D. Staniulienė šventėje Parodų fragmentai Drugijos leidinių ir dovanų paroda Vienos iš parodų fragmentas Arfininkė Viktorija Smailytė Tradicinė saldžioji knyga

Dalia Poškienė
XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LŽS narė
Nuotraukos dr. Raimundo Kaminsko