Su tikėjimu gyvenimu ir meile…

Neseniai pasirodžiusi rašytojo, žurnalisto Laimono Inio knyga „Gyvenimu ir meile tikiu“ keliauja po Lietuvą, lydima ir poezijos posmais iš rinkinio „Žiedadulkių sauja“:

„Gimiau Žemaičių pakrašty,
Vėjuota saulė lopšį supo.
Paaugęs vieversius ganiau –
Pasaulio nuodėmės parūpo.

Užmetęs pupą už danties,
Per petį persisvėręs klumpes,
Sutikti išėjau lemties
Ir siaust su ja. Sukumpęs

Nešiau kryželį atkakliai,
Meldžiausi Kantui, Marksui, Mozei,
Raudoni laiko akiniai
Gerokai nubalnojo nosį.

Pabarstęs galvą pelenais,
Striksiu gyvenimo šokynę,
Kol rūko žemės ąžuolai
Dar įkapių lentas nokina.

/ Žiedadulkių sauja., p. 10–11/

Balandžio 27 d. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvėje vyko susitikimas su vilniečiais.
Pastaruosius kelis dešimtmečius autorius paskyrė Mažosios Lietuvos istorijos, tautosakos, kultūros klodams tyrinėti. Knyga „Gyvenimu ir meile tikiu“ skirta šviesuoliams, atkakliems kultūros darbininkams. Tai ne išsamūs istoriniai pasakojimai ir ne kruopštus biografinių faktų atkartojimas. Pateikiamas tik vienas kitas, autoriaus manymu, reikšmingas jų gyvenimo epizodas. Šios knygos herojai – rašytojai, kompozitoriai, mokslininkai, dailininkai, kunigai etc., palikę neišdildomus pėdsakus ne tik Mažojoje Lietuvoje, bet visos Lietuvos istorijoje ir kultūroje. Kurdamas jų gyvenimo sakmes, autorius norėjo, kad jie ir dabar būtų šalia ir budintų mūsų sąmonę, skaitytojas patirtų jų kasdienybę, išminties ir meilės galią, dvasios stiprybę. Pasakojimai perpinti senųjų sakmių, dainų, padavimų fragmentais.

Rašytojo kūrybą palydi folkloro klubo Liktužės dainos
Renginyje apie susitikimą su L. Iniu ir paliktus įsūpdžius kalbėjo prof. Jonas Jakaitis. turėjęs galimybę pabendrauti su rašytoju, žurnalistu, tekstų redaktoriumi ir šiaip intelektualiu žmogumi. Jis sakė, kad taip jau sutapo, kad tuo pačiu metu pasirodė ir Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „FORUMAS-23“ (vykusios LRS 2023-11-17) pranešimų rinkinys… Taigi kaip rinkinio autorius turėjęs progą, taip pat padėkoti už bendradarbiavimą redaguojant šį leidinį. Savo pasisakyme apie Laimono Inio knygą „Gyvenimu ir meile tikiu“ pastebėjo: ikonografinių (ano meto romantinės grafikos, kai formavosi Mažosios Lietuvos XIX a. pab. identitetas…, Lietuvos simboliai ir genties kodai puikiai persipynę su dailininkės Evos Labutytės grafikos… ypatumais) ir ikonologinių, knygos vidinių prasmių interpretacijų vienį…, žinovystės sklaidos, tarpe skirtingų epochos kartų … siekį.

L.Inio knygos pristatymas Vilniuje, Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje
„Gyvenimu ir meile tikiu“ skirta šviesuoliams, atkakliems kultūros lauko darbininkams. Čia ne išsamūs istoriniai pasakojimai persipynę ne tik su senųjų sakmių, dainų, padavimų fragmentais, bet ir modernaus pasaulio totalitarizmo, tremčių ir kankinimų baisumų liudijimais… Biografinės sakmės knygoje pateikiamos chronologine seka pagal šviesuolių gimimo metus… Prof. J. Jakaitis rašytojui palinkėjo ilgų kūrybingų metų…
Jautriai apie Mažosios Lietuvos dailininkę, savo Mamą Evą Labutytę pasakojo jos sūnus Kęstutis Vanagas. Jis, saugojantis dailininkės palikimą, išleidęs solidų rinkinį – albumą, pasidžiaugė tokiu bendradarbiavimu su rašytoju.
Vilniuje literatūros popietėje tekstus iš naujosios knygos ir poezijos rinkinio „Žiedadulkių sauja“ perteikė skaitovė Vilma Urniežiūtė.
Kitokiu formatu rašytojo knyga pasitikta Kaune, Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje. Mažosios Lietuvos ir Pamario krašto dainas atliko folkoloro ansamblis „Liktužė“ (vadovė Jūratė Svidinskienė). Apie kūrybos kelią ir susitikimus šioje Kauno šventovėje, apie tyrinėjimus ir atradimus, renkant medžiagą naujajai knygai, kalbėjo autorius. Apie „ekspedicijas“ po Mažąją Lietuvą, bendrystę su to krašto kūrėjais pasakojo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Ištraukas iš knygos skaitė ir pasisakė aktorius Petras Venslovas, skaitovė Vilma Urniežiūtė. Prof. Jūratė Jankauskienė – Kauno miesto tarybos narė, asociacijos „Kūrėjų menė“ prezidentė pažymėjo, kad ši naujoji rašytojo knyga turės neabejotiną didžiulę reikšmę ne tik Mažosios Lietuvos, bet ir visos Lietuvos kultūroje ir istorijoje.
Kauniečius su naująja knyga Laimonas Inis supažindinio ir Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Girstupio padalinyje, kuriame talkino aktorius Petras Venslovas, skaitovė Vilma Urniežiūtė. Tai tikrai įdomus leidinys, kuris gali sudominti kultūros entuziastus ir visus, kurie domisi Lietuvos istorija ir menininkų gyvenimo pasakojimais.
Renginius Vilniuje ir Kaune vedė XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LŽS narė, Meno kūrėja, LUMA prezidentė Dalia Poškienė.
Gegužės 14 d. rašytojas su talkininkais lankysis Vilkyškiuose, Istorijos Inkubatoriuje, keliaus Johaneso Bobrovskio keliais, Pagėgių Vydūno ir Šilutės F. Bajoraičio viešosiose bibliotekose.

Knygos sutiktuvių organizatoriai prie Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos

Dalia Poškienė