Auksinės gilės – Domui Akstinui ir Snieguolei Jurskytei

Auksinės gilės – Domui Akstinui ir Snieguolei Jurskytei – sveikiname!

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena jau keturioliktąjį kartą bus įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai iškiliems Šilalės kraštui nusipelniusiems žmonėms. Pretendentus į šį apdovanojimą siūlė Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės, kiti rajono gyventojai.

Auksinės gilės“ atrankos komisija birželio 25 dieną atrinko penkis Šilalės kraštui nusipelniusius asmenis (iš viso buvo pasiūlyti 7 kandidatai). Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu – „Auksine gile“ ir 15 BSI dydžio pinigine premija – atrinkti apdovanoti:

Snieguolė Jurskytė-Akstinienė ir Dominikas Akstinas. S. Jurskytė buvo architektė, profesinę veiklą baigė apie 1990 metus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, grįžo į Karūžiškės II kaimą, į savo protėvių ir tėvų dvarelį. D. Akstinas buvo spaudos darbuotojas, baigęs profesinę veiklą darbų nenutraukė ir su dideliu užsidegimu ėmėsi žmonos paveldėto Karūžiškės dvaro atkūrimo. D. Akstinas – pats būdamas aktyvus rezistencinės literatūros ir poezijos leidėjas, rinko ir išsaugojo partizanų atsišaukimus, tremtyje ir lageriuose sukurtus atvirukus, fotoalbumus, monografijas, religinio bei filosofinio turinio knygas. Kartu su žmona Snieguole Jurskyte-Akstiniene nuo pat sodybos atsiėmimo pradėjo puoselėti viltį įrengti istorines ekspozicijas. Idėjos kryptingai įgyvendinamos. Atstačius suniokotą svirną, įrengta ekspozicija apie veiklą ir darbus už Lietuvos ribų. Ši ekspozicija yra labai populiari tarp dvaro lankytojų. Kita ekspozicija – apie Karūžiškės dvaro istoriją ir jį valdžiusius ir puoselėjusius žmones. Atskira ekspozicija apie Lietuvos radijo istoriją. Dokumentų surinkta labai daug iš įvairių archyvų. Lietuvos radijo įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo Snieguolės tėvas Alfonsas Jurskis. Švenčiant Lietuvos radijo 90-ąsias įkūrimo metines iš Karūžiškės dvaro į visą pasaulį pasklido radijo mėgėjų šaukiniai iš radijo įkūrėjo sodybos. Taip Šilalės rajonas tapo žinomu visiems radijo bangų mylėtojams ir entuziastams, nes šaukinys buvo „Lietuva, Šilalės r., Karūžiškė“. Nuo pat jubiliejinių 2016 metų turistai atvyksta susipažinti su unikalia Lietuvos radijo ir jo įkūrėjo ekspozicija. Dominiko ir Snieguolės Akstinų dėmesio ir pastangų dėka ne tik Šilalės rajono gyventojai susidomėjo savo gimtinės pažinimu ir sklaida. Po viešnagės Karūžiškės dvare svečiai norėdavo sužinoti kuo daugiau apie savo gimtąjį kraštą, taip žmonės buvo skatinami skaityti, ieškoti aprašymų, pažinti įvairių laikotarpių rajono ir Lietuvos istoriją. Jie aktyviai įsijungė į pagalbą archeologinėms ekspedicijoms, tyrinėjusioms Medvėgalio piliakalnį. Savo sodyboje svetingai priėmė tyrimus atliekančius mokslininkus, jiems talkinusius moksleivius ir studentus. Jų šeima tvarko ir prižiūri Medvėgalio papėdėje esančias kapinaites.

Dominiko ir Snieguolės Akstinų darbas ir veikla yra garbė ne tik Šilalės rajonui, kuriame sukūrė kultūrinės, istorinės vertės lankomą objektą – Karūžiškės dvarą, bet ir Lietuvai, kurios vardas savo žemę mylinčių ir puoselėjančių žmonių dėka yra minimas pasaulyje.

Pirmą kartą apdovanojimai buvo įteikti 2008 metais, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ąsias metines. „Auksinė gilė“ įteikta 45-iems asmenims.

Auksinės gilės“ apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks liepos 6 dieną, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo metu.

apdovanojimas